„Financování je vícezdrojové. Dílčí sumy získáme od dalších akcionářů, tedy měst Semily a Jilemnice. Věříme i v získání dotace z evropských peněz z Fondu národní obnovy, ve hře je i úvěr,“ popsala místopředsedkyně představenstva akciové společnosti Masarykova městská nemocnice Alena Kuželová. Společnost provozuje nemocnice v Semilech a Jilemnici, akcionáři jsou obě města a Liberecký kraj.

V rámci všech krajů republiky je v tom libereckém nejmenší počet lůžek následné a dlouhodobé péče, na jedno připadá 559 obyvatel. Naopak v kraji Vysočina, který je v této kategorii premiantem, jich je 232. „Pacienti nyní musí k následné rehabilitaci cestovat do jiných měst a obcí, jako jsou Hostinné či Lázně Bělohrad,“ sdělil krajský radní pro resort zdravotnictví Vladimír Richter. To se má do roku 2026 změnit.

Pokud vše půjde podle předpokladů, velká přestavba začne ještě tento rok. Společnost má platné stavební povolení, v těchto dnech se připravuje vše potřebné pro vyhlášení soutěže na dodavatele stavby. Centrum se má primárně starat o pacienty po mozkové příhodě, lidově řečeno mrtvici. Liberecký kraj je přitom v počtu pacientů s touto diagnózou na smutném pomyslném prvním místě v republice.

Miroslav Kněbort jako Albrecht z Valdštejna. Archivní foto z libereckého jarmarku.
Putování za Albrechtem z Valdštejna ještě více zpříjemní mapa s motivační hrou

Stavba odstartuje nejprve přestavbou takzvaného Bílého pavilonu, který je v současné době bez využití. Tady vznikne hlavní část rehabilitace. „Připravujeme to nejmodernější vybavení, jaké existuje. Pacientům budou pomáhat roboti nebo chytrá tělocvična s cvičením ve virtuální realitě. A samozřejmě klasické metody v moderním pojetí,“ přiblížila Kuželová. Součástí bude i nácviková kuchyňka, kde se budou pacienti učit znovuobnovovat kognitivní funkce. Chybět nebude logopedie nebo psycholog.

Bílý pavilon by se měl začít přestavovat už letos v prosinci. „Následně se bude předělávat čtvrté patro hlavního pavilonu, kde vznikne místo stávající rehabilitace nové oddělení laboratoří,“ sdělila Kuželová. Omezení provozu nemocnice se očekává jen v době, kdy se bude předělávat poslední pavilon zvaný Nový. Tady se začne dělat v horizontu dvou let. „Rekonstruovat se bude po patrech, takže jisté omezení to pro pacienty bude, ale nijak fatální,“ doplnila Kuželová.

Podél silnice mezi Zásadou a Držkovem by měla vyrůst stezka pro pěší i cyklisty. Dětí chodí ze zásadské základní školy domů do Držkova po frekventované silnici.
Zásada chce stezku s Držkovem, postaví také bytový dům

Vznikne 23 lůžek akutní rehabilitace a 46 lůžek odborného léčebného ústavu se zaměřením na rehabilitaci. „Zacílit chceme hlavně na takzvané iktové stavy, tedy na následky mozkových příhod. Ty bohužel dnes postihují i mladé lidi, nejsou žádnou výjimkou třicetiletí pacienti,“ poznamenala Kuželová. Centrum bude ale připraveno na kompletní spektrum rehabilitací, třeba pro pacienty s amputovanými končetinami.

Semilská nemocnice se už dnes zabývá prioritně následnou péčí, jilemnická péčí akutní. V současné době je v semilském špitálu 60 lůžek následné péče, 15 lůžek následné rehabilitační péče a 24 lůžek ortopedie. „Kapacita současných 75 lůžek následné péče a celý rozsah ambulantních služeb zůstane zachován. Stávající oddělení ortopedie máme pak v plánu přesunout do Jilemnice,“ dodal radní Richter. Projekt rehabilitačního ústavu počítá i s úpravami okolí nemocničních budov.