Cílem jejich cesty byl průzkum podmínek pro natáčení chystaného filmového dokumentu z Trutnova v rámci projektu Svědkové víry.

Jde o audiovizuální archivaci svědectví řeholních sester, které přežily pokus o likvidaci v letech 1950 až 1989. Doba totality ženám přinesla mnoho utrpení. V Trutnově byly řeholnice nasazeny na práci v Texlenu v Horním Starém Městě, kde bydlely v tzv. zeleném baráku na břehu Úpy. Dále v závodě Libeč, kde byly ubytovány na tzv. Hrádku a v internátě v domě čp. 128 v Poříčí.

Obě sestry se u starosty Ivana Adamce sešly se zástupci města Trutnova, okresního archivu, Muzea Podkrkonoší. Vysvětlily své záměry a požádaly o spolupráci a pomoc při natáčení zmíněného dokumentu, který má připomínat totalitní praktiky komunistické společnosti. Samotné natáčení se má uskutečnit ve dnech 5. až 6. září. Vyslankyně ze Slovenska projevily při schůzce na radnici zájem o pořizování filmových sekvencí v textilkách, kde od roku 1951 řeholní sestry pracovaly.

Trutnovští zástupci s nimi projednali možnosti včetně eventuálních setkání s lidmi, kteří jsou pamětníky oněch událostí. Historici pro řeholnice vypátrali již některé žádané dokumenty.

Na podzim mají do Trutnova přijet ty řeholnice, které zažily práce v textilkách a které by byly ještě schopny cestu absolvovat. Rády by se sešly a popovídaly o minulosti s lidmi, kteří už též ledacos pamatují. „Myslím, že natáčení dokumentu bude přínosem. Lidé nemají historickou paměť a je třeba jim ji připomínat,“ komentoval počin Ivan Adamec. Film by mohl být promítán i v Trutnově.