Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži dosud neprezentovaly, a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018. Porota jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže hodnotila 35 přihlášek splňujících podmínky soutěže.