Na podzim začal dvouletý projekt, jehož cílem je další rekonstrukce areálu. Nákladné stavební a restaurátorské práce je možné provádět díky prostředkům z Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska. „Po desetiletích chátrání dojde k plné rehabilitaci pláště budovy kostela sv. Anny, křídla bývalého pivovaru i památek v přilehlém zámeckém parku. Opravy jednotlivých objektů budou probíhat během celého roku a na jaře příštího již areál uvítá první návštěvníky nejenom z řad místních obyvatel a turistů, ale především klientů Domova sv. Josefa, pro které se areál stane místem relaxace, odpočinku i setkávání,“ informovali pracovníci Domova.

Projekt Záchrana kulturního dědictví v areálu Domova sv. Josefa by měl pokračovat v druhé polovině roku opravami bývalého pivovaru. Ten by měl rozšířit kapacitu Domova sv. Josefa o další lůžka, rozšířenou nabídkou vodoléčby, rehabilitace a společenského zázemí.

„Do nového hávu se obleče rovněž přilehlý kostel sv. Anny a renovace se dočkají i vzácné objekty zahradní architektury v parku, především secesní zahradní altán a květinové loubí. Zároveň bude zrekonstruováno oplocení kolem celého parku a drobné řemeslně cenné plůtky před kostelem,“ uvedla už na podzim Monika Machová z Domova sv. Josefa. Celkový rozpočet projektu financovaného z prostředků Evropské unie a „norských fondů“ je více než 1,7 milionu eur. Desetinou částky se bude podílet také realizátor projektu a provozovatel Domova sv. Josefa, Oblastní charita Červený Kostelec.

Rekonstrukce kostela započala v podstatě již před touto akcí. Jeho součástí je totiž unikátní zvonkohra, která prošla úplnou opravou. V loňském roce si jejich krásný zvuk mohli vychutnat posluchači na několika koncertech. Od loňského roku se také mohou zájemci a pacienti Domova procházet po novém okruhu, který vede za kostelem podél Labe k novému odpočívadlu.

Už od počátku se snaží Domov sv. Josefa vytvořit z významné barokní památky místo setkávání zdravotně handicapovaných s nejširší veřejností. I proto pořádá například Svatoanenské slavnosti nebo v parku umožňuje pořádání známých výstav drobného zvířectva. Park i odpočívadlo u řeky jsou otevřené pro veřejnost.