Hromadné odchyty ptáků se pořádají každoročně. Dosud nejvyšší počet označených hus byl v roce 1984, a to 166 okroužkovaných jedinců. Letos se toto číslo podařilo překročit. „Během tří týdnů jsme zvládli odchytit rekordních 189 hus. Čtyři z nich už byly značeny, a když odečtu sedm hus okroužkovaných na Slovensku, tak jsme letos v Česku za pomoci 91 dobrovolníků označili neuvěřitelných 178 ptáků,“ říká dvorský zoolog Michal Podhrázský.

Právě pod jeho vedením jsou pořádány hromadné odchyty těchto ptáků. Letos v třinácti českých lokalitách a v jedné na východním Slovensku. Poprvé ochranáři chytali na rybníku Drážský na Blatensku a také ve východních Čechách na rybníku Ředický. „Tímto postupem se nám daří držet myšlenku projektu, tedy mapovat pohyb hus v okrajové části jihočeského areálu, zaměřit se nově na husy ve východních Čechách a udržet límcování ve stávajících oblastech, kde byly husy značeny v předešlých letech,“ vysvětluje Podhrázský.

Sledování migrace euroasijského druhu hus se lidé snaží zjistit co nejvíce o jejich způsobu života. Nejvíc odborníky zajímá, jaká území využívají ptáci během migrace a jak se jejich pohyb mění vlivem okolních jevů. Z dlouholetého výzkumu totiž vyplývá, že za posledních čtyřicet let došlo k výraznému posunu zimovišť na sever.

„Podle mého názoru v této změně hraje významnou roli nárůst populace hus v posledních letech a zároveň ničení jejich zimovišť. Husy totiž nejsou schopné překonat Saharu. Proto jim při omezeném počtu zimovišť v severní Africe nezbývá než se pokusit zimu přežít severněji, což jim umožňuje oteplování klimatu,“ tvrdí Michal Podhrázský.