„Rozhodnutí Spolku přátel Muzea Českého ráje a samotného Muzea Českého ráje v Turnově nebylo vůbec jednoduché, ale za stávajících podmínek se akce v zavedeném formátu nedá uskutečnit. Stav komunikací v parku je z důvodu využívání těžkou technikou poničen natolik, že nejsme schopni zajistit hladký a bezbariérový průběh akce a zajistit odpovídající zázemí jak pro řemeslníky, tak pro návštěvníky,“ uvedla Marcela Beranová z muzea.

"Celou situaci jsme konzultovali nejenom s vedením kraje a města, ale také s některými řemeslníky, kteří se již několik měsíců dotazují na účast a situaci kolem letošního ročníku. Společně jsme řešili, jak v této situaci postupovat. Většina z nich změnu místa konání trhů nebrala jako dobré řešení a přikláněla se k variantě zrušení celé akce. Rozhodnutí bylo více méně jednoznačné. Nechceme, aby řemeslnické trhy ztratily v očích veřejnosti i v očích řemeslníků dobré jméno, kredit a uznání, které si za uplynulé ročníky vybudovaly," dodala Marcela Beranová. Pořadatelé chtějí již na příští rok připravit jubilejní 25. ročník tak, aby byli všichni návštěvníci i účastníci maximálně spokojeni. V roce 2019 bude městský park po rekonstrukci, bude dokončena stavba nové stálé expozice Horolezectví, návštěvníky uvítá nově zrekonstruované atrium muzea s příjemným zázemím, i upravená zahrada u Kamenářského domu.

"Snad nám veřejnost odpustí tuto velkou změnu v kalendáři akcí roku 2018. Těšíme se, že se opět shledáme na Staročeských řemeslnických trzích v Turnově v sobotu a neděli 25. a 26. května 2019," uzavřela jednatelka spolku a ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově Vladimíra Jakouběová.