Vzniká tu Rentzovo muzeum tisku. Budova se změnila k nepoznání, opět dostala vzhled, který měla v minulosti. Za projektem stojí Stanislav Bohadlo, organizátor festivalu Theatrum Kuks, hudebník, muzikolog a znalec barokního umění. Opravy začaly na podzim roku 2012. „Na 4. února je naplánována kolaudace," prozradil Stanislav Bohadlo. Na základě výběrového řízení na interiéry by během následujících tří měsíců měla vítězná firma objekt vybavit nábytkem a dalšími doplňky.

„Rentzovo muzeum barokního tisku bude typem living musea, to znamená s řadou interaktivit. K nim patří i nejzajímavější exponát, funkční kopie barokního tiskařského lisu, která bude sloužit k vytištění skutečné barokní stránky.

K vidění budou i další nástroje, provozy a exponáty, představující Rentzovo dílo barokního mystika i dokumentaristy," dodal Bohadlo.

Také další tiskař

Připomenou tu i roli hradeckého rodáka Giovanni Giacoma Komarka, římského tiskaře a nototiskaře. „Slavnostní otevření, pokud se nic závažného nestane, plánujeme na 3. května," řekl autor Bohadlo.

V rámci rekonstrukce budovy č.p. 58 v Kuksu stavebníci vrátili budově původní dispozici s originální zdí přízemí, zakrytou pozdějšími terénními úpravami lázeňského nábřeží. Přes nákladnost zásahu je dnes dům jediným objektem na labském nábřeží, který tyto historické proporce objektu s obdivuhodnou kamenickou prací zpřístupnil veřejnosti.

Rentzovo muzeum bude sloužit také jako jedna ze scén srpnového festivalu Theatrum Kuks. Jeho „duchovním" otcem a dramaturgem je právě Stanislav Bohadlo. „Součástí muzeálního projektu je i venkovní scéna jezuitského pouličního divadla na terase vedle kaskádového schodiště. Plánujeme tu online přenosy improvizovaných i nastudovaných scén pro příbuzné a přátele, kteří jsou sami doma. Při Theatru to jistě využijeme, stejně jako sál a sklepení muzea," doplnil Stanislav Bohadlo.

Michael Rentz byl původem německý rytec a malíř. Jeho působení v Čechách je spojeno především s hrabětem Šporkem. Vytvořil pro něj desítky ilustrací pro jeho tisky, je také autorem nástěnných maleb ze série Tanec smrti.