Lesáci, majitelé i hospodáři v lesích Královéhradeckého kraje sice sčítají následky a s kůrovcem dnes a denně bojují, ale slovo kalamita momentálně nevyslovují. Všude se, jak říká nadlesní Městských lesů Hradec Králové František Jankovský, daří držet kůrovce pod krkem.

Zatím proto není důvod sahat k výjimečným těžbám dřeva v národních přírodních rezervacích tak, jak je v těchto dnech avizoval ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR Vladimír Krchov: „Lesníci v této mimořádné situaci žádají o udělení výjimek k těžbě v chráněných krajinných oblastech, v národních přírodních rezervacích i jinak chráněných územích. Jen tak mohou bránit lesy, aby alespoň zpomalili šíření kůrovce - včasnou těžbou a asanací dřeva.“ Výjimečná opatření podle Krchova už platí i v Královéhradeckém kraji, a to v Orlických horách a Českém ráji.

Ilustrační foto.
Ryby sužuje sucho ještě víc než loni

Orlické hory

„V chráněných krajinných oblastech se těží běžně, podle potřeby a situace, na to není potřeba žádná výjimka ze zákona,“ říká k textu Lesů České republiky Rudolf Remeš ze Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. „Jiná situace je v národních přírodních rezervacích - ty máme v Orlických horách dvě: Bukačku a Trčkov,“ dodává Remeš. Jenže podle Remeše jsou obě rezervace v dobré kondici - díky vysoké nadmořské výšce, která kůrovci nesvědčí, a dobré péči majitelů.

Ve vztahu ke kůrovcové kalamitě krajský úřad letos vydal společnosti Lesy České republiky souhlas s použitím biocidních přípravků (instalace feromonových návnad) v území přírodní památky Vražba na Hradecku. Jiné souhlasy ani výjimky k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin v lesích z důvodu řešení kůrovcové kalamity krajský úřad zatím nevydával.

Prachovské skály

Přírodní rezervace Prachovské skály bojuje s kůrovcem dlouhodobě, a to i těžbou. „V rezervaci se nyní kácí jednotlivé napadané stromy, nejde o masivní zásahy,“ říká správce zdejších lesů Dominik Feštr. Hospodaření v přírodní rezervaci Prachovské skály kontroluje Správa CHKO Český ráj.

Krkonoše

V Krkonoších je situace zcela jiná. Krkonošský národní park je totiž na celém svém území jediným hospodářem. „V KRNAPu Lesy České republiky nehospodaří ani netěží,“ konstatuje náměstek ředitele parku Václav Jansa. „Stromy jsou napadené ve všech zónách, i v té první, která požívá největší ochrany,“ pokračuje Václav Jansa. „Tam dřevo netěžíme. V ostatních oblastech se snažíme kůrovce likvidovat s pomocí brigádníků, kteří mechanicky odstraňují kůru z napadených stromů, a také průběžnou těžbou dřeva.“

mezinárodní závod veteránů Náchod
VIDEO: Nablýskané skvosty. Obdiv budily automobily Buick i plechová Líza