Nejvíce nákladnou investicí je pořízení nové magnetické rezonance za 22,8 milionů korun. Kvůli její instalaci v přízemí budovy gynekologicko-porodnického areálu musí nemocnice provést stavební úpravy, které dokončí na přelomu ledna a února. Bezprostředně poté bude moderní zařízení, sloužící k detailnímu diagnostickému a zobrazovacímu vyšetření, uvedeno do zkušebního provozu.

Další novinkou bude pořízení skiaskopicko-skiagrafické věže za 6,5 milionu, která slouží k rentgenovému vyšetření. Gynekologicko-porodnické oddělení získá nový ultrazvuk za 2,4 miliony korun. Nový ultrazvuk přijde také na radiologické oddělení. Rehabilitace bude mít vybavení za 7,6 milionu, včetně robotických pomůcek.

Pacienti už pocítili změnu na odděleních chirurgie, interny a ortopedie, kam nemocnice umístila padesát nových lůžek a stolků. Špitál již také nakoupil infuzní techniku, konkrétně třicet dávkovačů a infuzních pump pro oddělení ARO, chirurgie, interny a neurologie. „Do konce roku či ledna budeme mít přístroje a zařízení v nemocnici, posledním bodem této souhrnné investice bude instalace magnetické rezonance na jaře příštího roku,“ upřesnil ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka k investicím za 79 milionů korun, na kterých se zhruba 11 miliony podílí špitál.

„Považuji to za výrazný posun v kvalitě péče, kterou budou mít pacienti v Trutnově k dispozici, a krok na tři až pět let dopředu,“ řekl Miroslav Procházka.

Další velkou investiční akcí bude v trutnovské nemocnice výstavba centrálních laboratoří, transfúzního oddělení a nukleární medicíny, jejíž cena se pohybuje i s kompletním vybavením ve výši 240 milionů korun.