Týká se terénních programů, které jsou určené uživatelům drog. Po formální stránce bylo uznáno, že zmíněná služba odpovídá stanoveným požadavkům na kvalitu a komplexnost podle kritérií schválených standardů.

„Místní šetření se u nás uskutečnilo letos v březnu. Udělený certifikát bude platit do března roku 2012,“ informoval vedoucí terénních programů Ondřej Čalovka. Institut terénní program provozuje v Trutnově, Dvoře Králové, Vrchlabí a Hostinném. „Je nedílnou součástí služeb pro uživatele drog v regionu, logicky navazuje na naše kontaktní centrum, substituční program a další služby v rámci psychiatrické ambulance,“ upozornila ředitelka RIAPS Zuzana Kozáková.

Pracovníci, kteří v terénním programu působí, zajišťují nejen sběr, výměnu a bezpečnou likvidaci použitých stříkaček, ale i zdravotní a sociálně – právní poradenství, moniturují drogovou scénu, poskytují zdravotní ošetření. „Veškeré služby v rámci streetworku jsou bezplatné a přísně anynomní. Cílem je navázat kontakt s uživateli drog v jejich přirozeném prostředí,“ doplnil Ondřej Čalovka. Terénní programy pomáhají minimalizovat rizika spojená s užíváním drog, včetně přenosu infekčních chorob.

„Pracujeme i na zvyšování motivace klientů ke změně jejich životního stylu v pozitivním směru. To znamená například k přechodu od rizikových forem užívání k méně rizikovým. Snažíme se zachovat klienta při životě a maximálním možném zdraví. Vysvětlujeme, že pokud se rozhodne pro léčbu a abstinenci, čeká ho jednodušší život bez zničených žil a rizika, že dostane hepatitidu C. Sociální prací stabilizujeme jeho sociální podmínky,“ doplnil Čalovka.