Oprava silnice je rozdělena do dvou úseků, práce budou prováděny po polovinách. První úsek se bude opravovat od 18. srpna do 19. září, druhý od 20. září do 23. října. Tranzitní doprava pro nákladní vozidla bude navedena na objízdnou trasu.

Krkonošské pivní slavnosti se konaly v sobotu na náměstí TGM ve Vrchlabí.
FOTO: Při pivních slavnostech bylo plné náměstí, roztančily i Krakonoše

Stavba začíná od kruhového objezdu u autobusového nádraží ve Vrchlabí a končí na mostě přes Malé Labe v Lánově. Celková délka opravovaného úseku je 2650 metrů. "Na trase proběhne výměna živičných vrstev s případnými sanacemi, zároveň bude pročištěno potrubí i vtokové jímky u šesti příčných stávajících propustků pod silnicí I/14. Během oprav bude v pracovní době provoz řízen zaměstnanci stavby, mimo pracovní dobu semafory. Stavbu budou realizovat M-Silnice a její dokončení je v plánu v polovině října," uvedla Petra Drkulová z týmu komunikace ŘSD.

Mapa opravy silnice Lánov - Vrchlabí.Mapa opravy silnice Vrchlabí - Lánov.Zdroj: Obecní úřad Lánov

Objízdná trasa pro tranzitní dopravu.Objízdná trasa pro tranzitní dopravu.Zdroj: Obecní úřad Lánov