Liberecký krajský úřad upozornil na jedno významné turistické omezení, které v současné době platí pro Riegrovu stezku.

„Na území Přírodní rezervace Údolí Jizery na Riegrově stezce došlo v minulých dnech k opětovnému sesuvu této stezky tzn. je přímo narušen profil stezky," informoval o tom, proč platí omezení vstupu tiskový mluvčí Libereckého kraje Jiří Langer.

Konkrétně došlo k sesuvu půdy v místech za Böhmovou vyhlídkou, zhruba 200 metrů za tunelem na cestě pro pěší ve skále ve směru na Spálov.

„Sesuv není zatím stabilizován, a hrozí nebezpečí rozšíření této sesuvné plochy. Proto žádáme turisty, zejména rodiče s dětmi a také školy, aby na stezku v současnosti nevstupovali," upozornil Langer. Dodal také, že tento problém je řešen s vlastníkem pozemku Lesy ČR.

Riegrova stezka je 3,5 km dlouhá naučná stezka, vedoucí z městské části Bítouchov Semily do Spálova. Trasa stezky návštěvníky provází po pravém břehu řeky Jizery a prochází přírodní rezervací Údolí Jizery.

Riegrova stezka je zčásti vylámaná ve skále a vede čtyřmi skalními tunely. Nejatraktivnějším úsekem stezky je skalnatý kaňon, který zpřístupňuje 77 metrů dlouhá visutá lávka, která je umístěna šest metrů nad řekou. Obsahuje také informační panely upozorňující na ochranu přírody, faunu a flóru, geologii, turistické a technické zajímavosti v údolí.