V uplynulém roce Turnovští navázali bližší styky se seniory v družebním polském městě Jaworu, s nimiž se navštívili celkem šestkrát. Uspořádali XII. ročník Letních koncertů vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále, připravili několik besed, poznávacích výletů a vycházek s odborným výkladem, zúčastnili se tradičního vítání občánků města i odměňování nejlepších absolventů devátých tříd. Pro členy i příznivce dvakrát vydali vlastní časopis Náš Turnov, který rozesílají po celé republice i do zahraničí.

„Musíme poděkovat nejen vedení radnice, ale i všem sponzorům, kteří naši činnost finančně podpořili, protože jedině díky nim a obětavosti členů devítičlenného výboru skončilo naše hospodaření s mírným ziskem," konstatoval ve své zprávě hospodář Ladislav Bičík.

„Vážíme si nejen bohaté činnosti rodáckého spolku, ale i dobré spolupráce s vedením radnice," řekl v diskusi místostarosta Otakar Špetlík.

Práci ocenila i přítomná zástupkyně libereckého hejtmana Hana Maierová. „Když jsme připravovali pamětní desku představitele našeho Sdružení malíře Jana Dědiny, byli to turnovští rodáci, kteří nám tehdy bez řečí ochotně přispěli financemi na tuto akci," připomenul předseda tatobitského sdružení Petr Pešek. O dobré spolupráci hovořila i ředitelka Muzea Českého ráje Vladimíra Jakouběová i jednatelka Pekařovy společnosti Jitka Petrušková.

O užší spolupráci požádala předsedkyně pražské pobočky Anna Mánková, o velkém významu spolkové činnosti pro současnou i budoucí generaci hovořil i senátor Jaromír Jermář. Několik pozdravů jim přišlo i od členů spolku z republiky a ze zahraničí.

Turnovští senioři chtějí v bohaté činnosti pokračovat i letos. Naplánovali si například besedy o podstatě rodáctví a historii města v základních a středních školách, několik dalších besed a přednášek pro veřejnost a spolkový časopis nabídnou ostatním lidem a návštěvníkům Turnova v několika místních provozovnách.

Obsah jejich časopisu zájemci naleznou i na webových stránkách radnice. Hned v únoru chtějí navštívit výstavu o lidové architektuře Pojizeří v turnovském muzeu a podílet se na prvním jarním vítání nových občánků.

(gr)