Rok 2011 byl jubilejním v říjnu to bylo přesně 20 let, co byla naše organizace založena a co se snaží naplňovat své cíle a poslání. Pořádali jsme dvě školení, a to v rámci Českého hnutí speciálních olympiád pro nové trenéry stolního tenisu a další pod SPMP Praha: „Podpora sociálních dovedností u lidí s mentálním postižením“, kterého se zúčastnilo z celé republiky 15 lidí, jež mohou pořádat tyto kurzy pro lidi s MP.

Z našich společenských akcí bych ráda jmenovala tyto: v únoru jsme pořádali nejen týdenní zimní rekreační pobyt v Janovičkách u Broumova, kterého se zúčastnilo zhruba 40 našich členů, ale také v ZC Zálabí ve Dvoře Králové již „II. Společenský ples SPMP pro lidi s hendikepem“, na který přijelo z okolních zařízení i z rodin na dvě stě tancechtivých tanečníků. Na plese hrála hudební skupina Fontána. O doprovodný program se postarala formou tanečního vystoupení taneční skupina Angeles Dance Group ze Dvora Králové.

V březnu jsme ve spolupráci s Diakonií ČCE ve Dvoře Králové pořádali již VIII. Společenský ples. K tanci i poslechu hrála skupina Dynamic z Opočna. Z ohlasů bylo zřejmé, že kdo přišel, ten nelitoval. (V roce 2012 chystáme tuto akci na sobotu 11. února. Kdo máte čas a chuť nás přijít podpořit, jste vítáni. Vstupenky je možno zakoupit buď na telefonu 607153682 nebo v Diakonii ČCE.)

Během dubna se naši členové navštěvující Stacionář v Trutnově zúčastnili třídenní celostátní festivalové akce „Patříme k sobě”, kde sklidili veliký úspěch nejen na poli tanečním zatančila skupina Pistolníci ale předvedli, že ani zpěv jim není cizí. Ve stejném měsíci jsme v Praze opět navštívili koncert „Chceme žít s vámi“ od Nadace Nova a oslavili pálení čarodějnic jak v trutnovském Stacionáři, tak v Barevných domcích Hajnice.

Dne 25. června jsme se vydali na letiště do Hradce Králové, kde pořádaly Letecké služby Hradec Králové a. s. pro lidi s postižením akci s názvem Open Skies For Handicapped 2011. Byl zde bohatý doprovodný program a hlavně jsme měli možnost se nad městem a jeho okolím prolétnout letadlem.

V letních měsících, jak je již naším zvykem, jsme pořádali čtrnáctidenní rehabilitační pobyt v RK Losinka Rapotín, kterého se zúčastnilo na osmdesát lidí s mentálním postižením z celé ČR a nesměl chybět ani Pohádkový les na Tylově paloučku v Havlovicích, kam za námi přišlo na 350 dětí, aby prošly vyznačenou trasu mezi pohádkovými bytostmi a plnily různé úkoly.

Na týdenní pobyt do Špindlerova Mlýna jsme vyjeli v září. Byl zaměřen na „Putování za Krakonošem“. V listopadu jsme pořádali Halloweenskou diskotéku i pro obyvatele sociálních zařízení z okolí. Na Zálabí se sešlo rekordních 424 tancechtivých lidí.

Dále jsme absolvovali i různé jednodenní akce, plavali v aquacentru v Hradci Králové a na podzim jsme si zajeli zasportovat do aquacentra ve Špindlerově Mlýně. Na kopci Zvičina jsme se již tradičně sešli na Drakiádě, v trutnovském Olympu jsme si zkusili, jak se hraje bowling.

Mezi tradiční akce patří také Republikový turnaj ve stolním tenise, který měl letos již XIX. ročník. Pořádali jej v rámci Českého hnutí speciálních olympiád. Nejen naši členové, ale i ostatní sportovci, kterých se letos zúčastnilo 107 ze 37 sportovních klubů z celé republiky, zde prožili příjemný víkend plný sportovního klání. Již nyní se všichni těšíme na jubilejní XX. ročník, který proběhne 15. 18. listopadu 2012 v ZŠ Strž ve Dvoře Králové. Bez vstřícnosti této základní školy a města Dvora Králové by nebylo možno akci uskutečnit.

Žádná naše akce by neproběhla bez našich dobrovolníků a přispění menších či větších dárců a sponzorů. Všem za to patří veliký dík! V případě, že vás naše činnost zaujala, více o naší organizaci naleznete na www.spmp.cz, a rozhodnete se nám jakkoli pomoci osobně, materiálně či finančně nebo se rozhodnete stát našimi členy, můžete nás kontaktovat e-mailem na spmp.trutnov@email.cz či telefonicky na čísle 607 153 682. Všem našim příznivcům přejeme pěkný rok 2012.

Petra Punnerová