„Rozhledy zmizely. Na Krkonoše je vidět málo, do Svatoňovic ještě méně a do Radvanic? To aby člověk hledal mezi větvičkami, kudy prokouknout,“ říká malosvatoňovický starosta Vladimír Provazník.

Právě jeho obec chce nyní konstrukci rozhledny vyměnit. Stávající ocelovou nahradí už během příštího roku nová, podstatně vyšší. Místo deseti metrů má měřit hned pětadvacet.

Výměně rozhledny nahrává i její fyzická kondice. Při stoupání vzhůru malosvatoňovský starosta hledá nedostatky. „Tady je matice rezatá, bez možnosti výměny. Tady chybí úplně,“ ukazuje Provazník.

Zvyšování stávající konstrukce a její oprava prý nepřichází v úvahu. Od začátku se nechává projektovat nová věž.

SPOLUPRÁCE OBCÍ

Náklady se mají podle prvních odhadů vyšplhat do výše 3 milionů korun. „Rozhledna bude opět z oceli. Mohl by ji sem přímo z nedaleké dílny vynést vrtulník. Bude ale trochu jiná – s upraveným schodištěm a odpočívadly,“ předesílá Vladimír Provazník.

Na financování se mají podle prvních představ podílet okolní obce. „Aktivní je i Svazek obcí Jestřebí hory. Poskytl nám už příspěvek na projektovou dokumentaci,“ odhaluje starosta.

V Malých Svatoňovicích už také zřídili speciální účet, na nějž může veřejnost posílat dary určené na stavbu nové rozhledny. Navazují tím i nepřímo na historii.

Rozhlednu totiž přesně před 50 lety postavili místní dobrovolníci z TJ Baník, na níž navazuje současný malosvatoňovický Sokol. Na stavbu tehdy stačily zhruba dvě desítky tisíc československých korun.

NOVÉ LÁKADLO

„Jsem všemi deseti pro výměnu rozhledny. Na Žaltmanu jsem sám dvakrát do týdne a musím potvrdit, že ten nádherný rozhled na Krkonoše a okolí zmizel. Stromy výhled uzavírají,“ mají malosvatoňovičtí podporu také v předsedovi Svazku obcí Jestřebí hory Zdeňku Špringrovi.

„Věřím, že nová rozhledna bude lákadlem jak pro turisty, tak i pro lidi z Malých Svatoňovic, kteří to tu znají a právě proto sem už nechodí. Nemá cenu nahoru lézt, když se všeobecně ví, že z rozhledny není nic vidět,“ usmívá se Vladimír Provazník.

Rozhlednu by chtěl mít hotovou už za rok. V budoucnu by mohl v okolí vyrůst například i lesní bar s drobným občerstvením.

… Z HISTORIE

Podle projektové dokumentace náklad na postavení rozhledny činí 31.635 Kčs. Protože však jde o akci svépomocnou, předpokládáme, že dobrovolnými brigádnickými pracemi se potřeba finančního krytí této akce sníží na cca 16.000 Kčs. Rozhledna bude umístěna na nejvyšším místě Jestřebích hor a bude z ní krásný rozhled na všechny světové strany,především na panoráma Krkonoš, na Orlické hory, do kraje atd. Výstup na rozhlednu z Malých Svatoňovic nebude trvat déle než 1/2 hodiny. TJ Baník Malé Svatoňovice