Tři dosud číslované zóny se změní na zcela jinak pojatou managementovou zonaci se čtyřmi nově definovanými zónami: přírodní zóna, přírodě blízká zóna, zóna soustředěné péče o přírodu a zóna kulturní krajiny. Schváleno bylo rovněž vymezení klidových území. Zonace se v Krkonošském národním parku týká katastrů 29 obcí.

Návrh nové zonace počítá s tím, že zóna přírodní bude mít 7328,5 hektarů (20,2 procenta území KRNAP), zóna přírodě blízká bude mít 8100,7 hektarů (22,3 procenta území KRNAP), zóna soustředěné péče 20 694,4 hektary (57,0 procent území KRNAP) a zóna kulturní krajiny bude mít 196,9 hektarů (0,5 procent území KRNAP).

Pro návrh hlasovalo 39 členů Rady KRNAP, proti bylo 10 členů.

Návrh nové zonace, který v pondělí projednávala Rada KRNAP, nyní zamíří na ministerstvo životního prostředí k meziresortnímu připomínkování, aby jej na konci roku mohlo vydat ve formě vyhlášky. To by se mělo stát do konce tohoto roku. Nová zonace by měla začít platit od počátku roku 2020.

Změna uspořádání národních parků vyplývá z novely zákona o ochraně přírody a krajiny z června 2017.

Kudy dál? Krkonošský národní park bude mít čtyři jiné zóny a klidová území.
Krkonošské obce zahrnuly národní park námitkami, kvůli sjezdovkám neuspěly

"Oceňuji úsilí, které všichni zúčastnění návrhu nové zonace a klidových území věnovali. Zejména děkuji všem pracovníkům Správy KRNAP, kteří se na vzniku a projednávání podíleli. Děkuji i všem starostkám, starostům a našim dalším partnerům, kteří svými komentáři a následně i oficiálními připomínkami pomohli celý proces dovést k dnešnímu schválení návrhu nové zonace KRNAP," aktuálně reagoval ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. 

Předseda Svazku měst a obcí Krkonoše Jan Sobotka, vrchlabský starosta a senátor, po jednání uvedl: "Schválení návrhu nové zonace vnímám pozitivně. Jednání byla konstruktivní, probíhala diskuse, bolelo to. Chtěli jsme více času na seznámení s problematikou a její vysvětlení, kvůli tomu se posouval původní termín rozhodujícího zasedání z dubna na červen. Nic zásadního se nezmění. Uskuteční se korekce, dané novelou zákona o ochraně přírody a krajiny, která sjednocuje národní parky."

Rada KRNAP je složená z členů regionální sekce (28 zástupců obcí, představitelé lyžařských areálů, Horské služby, lesnické školy, krajského úřadu a dalších institucí) a vědecké sekce (19 odborníků).

Správa Krkonošského národního parku obdržela k návrhu nové zonace 125 připomínek, nejvíce z oblastí Malé Úpy, Pece pod Sněžkou a Janských Lázní. Akceptovala 53 připomínek.

Po Krkonoších jinak. Tři číslované zóny národního parku, používané dosud, se stanou minulostí.
KRNAP řeší připomínky k nové zonaci, petici proti ní podepisují tisíce lidí

Nová managementové zonace popisuje pravidla péče o přírodu ve čtyřech nově definovaných zónách s ohledem na jejich dlouhodobý cíl. Regulace a pravidla pro činnosti v národním parku už nadále nebude řešit zonace, ale pravidla napsaná přímo v zákoně pro celé území národního parku a pro území mimo zastavěné části obcí a zastavitelná území obcí. Nová zonace neobsahuje žádná omezení regulující pohyb osob na území národního parku. Návštěvnost území bude regulována vymezením klidových území. 

"Nová managementová zonace je přímo podřízená cílům jednotlivých zón. Ty popisně definují jejich názvy," upozornil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Takhle už ne. Označení I., II. a III. zóna národního parku zmizí. Návštěvníci uvidí v terénu pouze cedule, vymezující klidová území.
Termín se posouvá. O nové zonaci rozhodne rada národního parku až v červnu

"Cílem přírodní zóny, která se vymezuje na plochách, kde převažují přirozené ekosystémy, je ponechat je jejich přirozenému vývoji bez rušivých zásahů. Nová přírodě blízká zóna pak zahrnuje člověkem částečně pozměněné ekosystémy s cílem postupně pomoct přírodě dosáhnout stavu jako v přírodní zóně. Jednou pak části této zóny mohou, ale nutně nemusejí být "povýšeny" právě do zóny přírodní," vysvětlil Drahný.

Upřesnil také situaci zóny soustředěné péče o přírodu. "V této zóně jsou zařazeny člověkem velmi pozměněné ekosystémy, například naše krásné krkonošské louky. Cílem této zóny je takovou nádheru zachovat, a proto zde bude k typickým činnostem patřit sečení a pastva. Do této zóny budou patřit také některé lesy, ve kterých je cílem podporovat biodiverzitu. Patří sem i nestabilní, člověkem na místě původních bučin vysázené smrkové porosty, které bude třeba přeměnit na smíšené a listnaté lesy."

K zóně kulturní krajiny uvedl: "Vymezí se v sousedství některých sídel, je určena k jejich trvale udržitelnému rozvoji a jejím cílem je nezhoršit dosaženou kvalitu životního prostředí. Tato zóna bude v Krkonoších velmi malá, protože většina obcí není už od roku 1991 součástí území národního parku, ale nachází se v ochranném pásmu, včetně toho vnitřního."

Robin Böhnisch, ředitel Správy Krkonošského národního parku.
Robin Böhnisch: KRNAP nikdy nebyl ruským nebo kavkazským "zapovědnikem"