Chce armáda oprášit brannou výchovu?

Příprava občanů k obraně státu za poslední roky utrpěla. Lidé si jistě pamatují, že na základních školách probíhala branná výchova. I když její součástí byly momenty, které působily úsměvně, měla svůj význam. Některé situace měly racionální jádro a existoval důvod, aby se procvičovaly. Ten nepominul. Nemusí jít o přímé vojenské ohrožení, ale například o přírodní katastrofu, požáry, zemětřesení či cokoliv jiného. Lidé by měli vědět, jakým způsobem se v takových situacích zachovat, aby přežili.

Jakým způsobem toho chcete docílit?

Armáda připravila speciální program POKOS, což znamená příprava občanů k obraně státu. V této fázi armáda školí učitele, prioritně základních škol, aby mohli předávat žákům poznatky o tom, co znamená být připraven k obraně státu, jak reagovat správně na různé situace, které by mohly nastat, nejen při vojenském útoku. Krajské velitelství má na květen připravenou v každém okrese Královéhradeckého kraje branně-vědomostní soutěž. Jejím cílem je zvýšit povědomí dětí o armádě. Bude to poprvé, kdy budeme takovou akci dělat jako Krajské vojenské velitelství v Hradci Králové. Organizujeme ji společně s Besipem. Její součástí bude například topografie, házení cvičným granátem, ukázka vojenského vybavení.

Je to reakce na válku na Ukrajině?

Není. Aktivity spojené s přípravou občanů k obraně státu, probíhají již od roku 2013, stejně jako branné závody.

Každý, kdo to zažil, si jistě vybaví, jak si nasazoval ve škole plynové masky, utíkal do úkrytu nebo absolvoval branné závody. Vrátí se tato doba?

Zájmem armády je zvýšit povědomí o branné výchově a přípravě občanů k obraně státu. Rozumím tomu, proč se branná výchova kdysi zrušila. Životní realita nicméně ukazuje, že mít povědomí o obraně státu je nutnost. V tematických plánech pro školy od ministerstva školství figurují materiály, které se týkají armády, obrany státu, řešení krizových situací. Problém je, že školy nemají vybavení jako tomu bylo dříve, například masky. V současné době se proto brannou výchovou zabývají školy spíše v teoretické rovině v různých předmětech. Na každé škole je to jinak. Neexistuje jednotný systém, aby škola probírala tuto tématiku stejně v jednotném ročníku a předmětu. Někde se učí v šesté, někde v deváté. Školy si můžou zvolit, kdy se brannosti budou věnovat a zařadí ji do výuky.

V areálu elektrárny v Trutnově Poříčí prováděli cvičení vojáci pěší roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Hradec Králové.
FOTO: Elektrárna v Trutnově zažila vojenské manévry. Obsadili ji záložáci

Zvýšil se kvůli válce na Ukrajině zájem veřejnosti o vstup do aktivních záloh?

Ano. Rekrutační střediska Armády ČR po celé republice registrují zájem čtyřikrát až pětkrát vyšší než obvykle. Válka, která probíhá, byla důvodem k tomu, aby se lidé zamysleli, jestli jsou schopni bránit rodinu, region a vlast, kde žijí.

Kolik vojáků aktivní zálohy je v Královéhradeckém kraji?

V naší rotě aktivní zálohy jich máme aktuálně tabulkově 250. Tento stav není plně postačující, proto stále nabíráme nové členy. Hlásit se můžou přes rekrutační pracoviště v Hradci Králové, které provádí nábor do ozbrojených sil České republiky.

Co je podmínkou vstupu do aktivní zálohy?

Vojáci v aktivní záloze jsou běžní občané, kteří mají svoje civilní zaměstnání. Záleží, na jaké pozice se zájemci hlásí. Do důstojnických funkcí je nutné vysokoškolské vzdělání, do nižších funkcí stačí maturita, střední škola či výuční list. Zájemci musí zvládnout zdravotní a fyzické testy a základní přípravu ve Vyškově. Působení v aktivní záloze je věkově ohraničené od 18 do 60 let. Například málokterý student ví, že může být vojákem aktivní zálohy v průběhu studia a ještě za to dostává finanční odměnu. Studenti navíc dostávají zvláštní motivační příspěvek.

Dostávají tedy peníze?

Ano. Aktivní záloha je placená činnost. Vojáci dostávají plat podle hodnosti a funkce, kterou mají. Například četař dostává za služné až 29 870 Kč podle počtu dnů, které odcvičil. Pokud zájemci neabsolvovali základní vojenskou službu, musí splnit kurz základní přípravy, což znamená čtyři týdny nepřetržitého výcviku. Poté jsou jmenováni do hodnosti vojína, kterému přísluší služební tarif 16 200 Kč hrubého měsíčně. Rozsah cvičení vojáků v aktivní záloze je stanoven do 12 týdnů v prvním roce služby a do 6 týdnů v dalších letech služby. Roční odměna za minimálně sedm dnů výcviku je 18 000 Kč.

Kdo se hlásí do krajského pěšího pluku aktivní zálohy?

Nejčastěji to jsou lidé, kteří mají v rodině zkušenost s armádou a chtějí pokračovat v tradici, ať legionářské, sokolské či skautské. Žijí s tím, jsou to srdcaři, kteří chtějí nést prapor dál. Platí to i pro dívky, které se také hlásí do aktivní zálohy. Základy mají v rodině.