Takový rozpočet má v letošním roce město. Jeho projednávání zastupiteli bylo poměrně rychlé, připomínek bylo minimum. Směřovaly především k samotnému složení, například Sacher upozornil, že se mu některé z položek zdají nadhodnocené, například výnos příjmů z daní.

Na straně výdajů zaujala především položka výpočetní techniky pro město, kde bude využito 8 a půl milionu korun. „Původně bylo požadováno až 12 milionů korun. Nakonec byla částka snížena na tu, kterou překládáme. Peníze půjdou také na nové technologické centrum v hodnotě šest a půl milionu korun, město přispívá patnácti procenty,“ vysvětlila starostka Edita Vaňková. Servrovna bude sloužit k ukládání dat nejen pro městský úřad, ale i pro všechny jeho příspěvkové organizace. „V současné době se data v podstatě pořádně nezálohují, pokud by vznikl nějaký problém, tak jsme bez přístupu k těmto datům,“ doplnil místostarosta Dušan Kubica.

Zdeněk Rýznar navrhl snížení peněz na akce konané městem, nakonec ale návrh stáhl. Místostarosta Kubica totiž vysvětlil, že se jedná o peníze určené na kulturní pořady, které by se měly konat na nově opraveném náměstí. Emil Kudrnovský vyjádřil pochybnosti nad naplněním příjmů, podle něj by se dalo zpochybnit až 70 milionů v příjmové stránce rozpočtu. Tím výčet připomínek končí. Návrh rozpočtu tak byl přijat bez jediné změny.

(bm)