Zároveň zastupitelé schválili rozpočtový výhled města na období 2009 až 2011. Změny navrhoval zejména Jan Bém, část z nich se mu podařilo prosadit. Především se zastupitelé rozhodli zcela nezavrhnout sluneční elektrárnu. Na Bémův návrh také odložili přípravu rekonstrukce ulic Na příčce a Polní až na rok 2010.

Nebude se dělat cyklostezka po nábřeží, peníze tu ale zůstanou na obnovu lokality. „Měl by tu probíhat projekt ohrázkování Labe. Ten se má sice uskutečnit až za tři roky, ale cyklostezka by tak přišla vniveč. Navíc projekt počítá s tím, že tu vznikne asfaltová cesta,“ doplnil Bém. Další návrh mířil k výdajům městské policie. „Navrhuji snížení výdajů na kamerový systém z plánovaných 1,6 milionu korun na 800 tisíc korun. Podle konkurenčního projektu by stačila tato částka na osazení čtyř kamer, které město požaduje,“ vysvětlil zastupitel Bém. Návrh ale neprošel.

Naopak podporu získalo přesunutí peněz z projektové dokumentace na bývalou Základní školu R. A. Dvorského na dokončení rekonstrukce budovy ZŠ Schulzovy sady. Peníze, které se návrhy Jana Béma podařilo ušetřit, celkem 2,25 milionů korun, budou využity na podporu projektů, kde chce radnice získat dotace. Podmínkou je vždy spoluúčast města. Připraveno je na tyto účely více než patnáct milionů korun.

Nejvíce financí tak půjde na opravu školských zařízení a ulic. Důležitým prvkem, který ovlivňuje výdaje obecní pokladny, jsou poplatky za čištění vody. V současné době uplatňuje provozovatel na městu nárok na dluh ve výši přibližně padesáti milionů korun, který roste o penále.

Navíc každý měsíc musí radnice zaplatit zálohu za čištění vody více než jeden a půl milionu korun, kterou chce provozovatel čističky ještě navýšit. Proti městu je podáno několik žalob, může tedy v průběhu roku dojít k mimořádným platbám.

Zastupitelé se sejdou opět zítra, kdy budou mimo jiné projednávat právě výši poplatků za čištění vody. Koncem roku schválili poslanci návrh, který byl ale nižší, než kolik požadoval provozovatel čistírny.