Město by tím zvýšilo bezpečnost na nejfrekventovanějším přechodu pro chodce v Trutnově. Nepůjde o temný tunel, podchod bude otevřený směrem k řece. Pokud ŘSD a Povodí Labe svolí k této stavební akci, k její realizaci by mohlo dojít v letech 2022-2023.

"Líbí se nám nápad vybudovat v tomto místě mimoúrovňové křížení v podobě otevřeného podchodu, který by svedl chodce, cyklisty i bruslaře z přechodu v úrovni komunikace pod ni. Tím by se značně zvýšila bezpečnost všech účastníků provozu," řekl starosta Trutnova Ivan Adamec.

"Stavba nového mostu je ideální příležitostí, kdy lze zároveň vybudovat požadovaný podchod. Věříme, že ŘSD na tuto realizaci přistoupí," uvedl Ivan Adamec.

Ředitelství silnic a dálnic nechalo na základě požadavků trutnovské radnice zpracovat studii, která měla ověřit, jestli je možné vyřešit mimoúrovňové křížení cyklistů, chodců a vozidel. Studie potvrdila, že vybudování podchodu možné je. Podchod by byl otevřený směrem k řece. Chodci a cyklisté by měli příjemnější cestu než v temném tunelu.