Toto numero se ve městě zoologické zahrady totiž řadí prakticky na stejnou úroveň jako již notoricky známých krizových čísel 150, 155, 158, které si do hlaviček vtloukají již dítka školou povinná, k nim sice ještě patří univerzální číslo evropské linky tísňového volání 112, ale také volba 156, která operátory vyblokovaná pro městskou policii.

Zde je však zakopaný pes, alespoň co se týče Dvora Králové. Při vytočení městské policie se Dvorákům neozve v aparátu hlas královédvorského strážníka, ale strážce městského pořádku města trutnovského.

Proč tomu tak je osvětlil královédvorský vrchní strážmistr Jindřich Hauke. „V době, kdy vznikala městská policie, byl pro celý okres přidělen jen velice omezený počet speciálních čísel. Konkrétně číslo 156 bylo coby okresnímu městu přiděleno Trutnovu," vysvětluje Jindřich Hauke a pokračuje: „Našemu městu tehdejší operátor analogové telefonní sítě číslo nepřidělil s tím, že nemá vytvořený spádový telefonní uzel, který by zajistil, že se bude možné dovolat z katastru obce jen na naši městskou policii. Jako náhradní řešení se zavedla mobilní telefonní linka s číslem 603 237 858, které platí dodnes."

S postupným mizením sítě pevných telefonních linek se potřeba speciálního čísla vytratila a ukázalo se, že platné telefonní číslo funguje spolehlivě a lidé ze spádové oblasti jej využívají téměř beze zbytku.

Královédvorští strážníci mají delší číslo, než datum založení

Lidé ze Dvora Králové si již na číslo 603 237 858 zvykli, ale sem tam se najdou i výjimky. „Tak dvakrát až třikrát za rok se stane, že lidé volají na linku 156 a dovolají se do Trutnova. Trutnovský operátor pak přesměruje hovor, nebo nám vyřídí informaci obratem," podotýká královédvorský vrchní strážmistr Jindřich Hauke.

Dvacet let ve službách zákona

Přečíslování telefonní linky královédvorské městské policie se tak v budoucnu ani nechystá.

A to i proto, že strážníci spolupracují s policií státní. „Lidé často volají i na linku 158, jejíž operátor nám zprávy zprostředkuje zejména tehdy, kdy Policie ČR není schopna požadovaný úkol plnit například kvůli nedostatku policistů, nebo vyhodnotí, že se jedná o úkol pro policii městskou," dodává Jindřich Hauke, který se svými podřízenými letos slaví kulaté výročí.

Málokdo z obyvatel totiž ví, že na jejich bezpečnost, pořádek a klid ve městě městští strážníci dohlížejí již dvacet let. Městské strážníky totiž radnice zřídila obecně závaznou vyhláškou platnou k 1: březnu 1992.

V současné době královédvorská radnice zaměstnává šestnáct strážníků, někteří jsou odborníky na odchyt zvířat včetně plazů a včel, další mají certifikát pracovníka v sociálních službách, jsou instruktory sebeobrany a jeden je specialistou na opravy a údržbu zbraní.

Městem chodí… technologie

Městská policie je orgánem města a strážníci jsou jeho zaměstnanci. Nejsou tedy ve služebním poměru, jako je tomu u státních policistů.

„Strážníci se významnou měrou podílejí na ochraně veřejného pořádku, mimo jiné mohou pořizovat audio, foto a videozáznamy, požadovat prokázání totožnosti, předvést osobu, odebrat zbraň, zakázat vstup na určená místa, otevřít byt, rozhodnout o odstranění vozidla, které tvoří překážku silničního provozu nebo neoprávněně parkuje na vyhrazeném parkovišti, zastavovat vozidla, usměrňovat provoz na pozemních komunikacích, měřit rychlost, zjišťovat, zda není osoba pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, ale také použít donucovací prostředky včetně služební zbraně," vypočítává činnosti Jindřich Hauke.

Bezpečnost ve městě pomáhá monitorovat také kamerový systém. Kromě kamer, které hlídají centrum města, budovu městského úřadu a městské policie, sem patří také kamery úsekového měření rychlosti a kamery takzvaného mobilního kamerového systému. Ten se využívá na přechodnou dobu na místech bez pevných kamerových bodů, například v městských částech Žireč nebo Zboží, kde zatím jiné kamery nejsou.

Kamery, kam 
se podíváš

Důležité jsou i osobní kamery, které strážníci nosí při sobě, nebo je mají ve služebních vozidlech. „Kamerový systém pomáhá při řešení přestupů v dopravě, hlídá přechody pro chodce i rušné křižovatky, či dohlíží na správné parkování na placených parkovištích. Působí i jako prevence, což dokazuje, že v lokalitách, kde jsou kamery umístěny, došlo k poklesu počtu trestných činů a přestupků proti veřejnému pořádku a také k poklesu přestupků v dopravě," vysvětluje Jindřich Hauke a dodává, že městští strážníci spolupracují s řadou organizací a subjektů nejen ve městě, ale i v jeho okolí.

Spolupráce 
je důležitá

Svou činnost dělí na preventivní, pomáhající a represivní. „Z tohoto důvodu je spolupráce s městskými organizacemi a jinými subjekty na partnerské úrovni naprosto nezbytná," dodává vrchní strážmistr. Kromě toho strážníci spolupracují i se státní policií, například v zajišťování veřejného pořádku na velkých kulturních, společenských a sportovních akcích, nebo při organizaci společných akcí, zaměřených na kontrolu podávání alkoholu nebo gamblerství.