S nejvyššími českými horami máme spojeného především Krakonoše. Dobrého a laskavého. O Rýbrcoulovi se ale říká trochu něco jiného, že byl potměšilý a nevyzpytatelný. Jeho první vyobrazení se objevilo na mapě Slezska od vratislavského učitele a kartografa Martina Helwiga, vydané roku 1561. Najdeme zde postavu jelena s orlí hlavou, parožím a ocasem, opírající se o hůl. A pod ní nápis Rübenczal. Odtud není daleko k dnešnímu Rýbrcoul.

Desetina, třetina …

Myšlenkou umístit na nově vybudovaný kruhový objezd u obchodní zóny sochu se začalo vedení města zabývat ve druhé polovině loňského roku. Že to bude Rýbrcoul a ne Krakonoš, který už stojí na Krakonošově náměstí, schválila rada. Proti nebyli ani místní umělci. „Tohle byl pro nás ukazatel, že jdeme správným směrem," podotkl starosta Ivan Adamec.

Autorkou sochy je mladá umělkyně Paulina Skavova. Jako první vznikl desetinný model, ve kterém sochařka aplikovala vrstevnicovou modelaci. Následovala výroba třetinového modelu a poté i samotné sochy v reálné velikosti. To trvalo od ledna do května. Hotový model podstoupil další technologické procesy potřebné k odlití do bronzu, tedy polyuretanový negativ, voskové pozitivy a jejich následné formování a vypalování. Po vylití bronzu do vypálených forem ještě sochu čekalo cizelování a kompletace se závěrečným patinováním. „Bronz jako materiál mám velmi ráda. Dodá plastice další rozměr a pro exteriér je tento materiál i dostatečně odolný. Instalace měří přibližně čtyři a půl metru, nerezový sokl je vysoký metr a půl, váha je okolo 450 kilogramů," upřesňuje autorka, Paulina Skavová.

Socha dostala podobu ve slévárně v Horní Kalné, se kterou umělkyně spolupracuje už 15 let. I přes náročnost práce se autorka do projektu pustila bez nároku na honorář. „Realizací a příležitostí pro mladé sochaře je málo, a když jsem si uvědomila, že bych se mohla podílet na takovém projektu, řekla jsem si, že je to pro mě skvělá příležitost," říká.

Soukromé zdroje

„Je to svým způsobem historický okamžik. Poslední socha, která se tu postavila ze soukromých peněz je zřejmě Josef II., takže to už je opravdu hodně dávno. A že se to povedlo nyní, toho si hodně cením. Sounáležitost, patriotismus, to dělá město městem. Myslím, že jde v rámci celé České republiky o unikátní záležitost," poznamenal včera starosta Ivan Adamec ke způsobu financování.

Prvotním autorem nápadu postavit sochu Rýbrcoulovi je Jaroslav Rejman z Hořic. Ten věnoval mýtické postavě deset let bádání. S běžnou interpretací významu ani výtvarným pojetím Pauliny Skavove ale nesouhlasí a je přesvědčen, že rozluštil v Rýbrcoulovi ukryté tajemství. „To, co zde vytvořili, je absolutní nesmysl," říká Rejman.

„Neočekávám žádné tajemno či duchovno. Myslím, že o tom to není. Socha je zajímavá a bude upozorňovat na naše město. Kdo pojede na hory, tak si ji všimne a možná si o tom našem duchovi hor i něco přečte, to považuji za důležité," odpovídá starosta Adamec.