Letošní sezona byla podle ochranářů z národního parku, kteří nařízení každoročně vydávají, z tohoto pohledu nejméně problematickou. „Vysvětlení je několik,“ říká ředitel Správy Krkonošského národního parku Jan Hřebačka.

„Prvním důvodem je to, že za dobu, co toto omezení vydáváme, si místní lidé našli místa, kam na borůvky mohou legálně chodit. Navíc se ukazuje, že snaha našich strážců o preventivní přístup, tedy být v terénu ještě dříve než sběrači borůvek a odradit je tak od vstupu do chráněného území, je účinná. V neposlední řadě se letos urodilo borůvek málo,“ doplnil ředitel parku. Všechny zmíněné Toto vše dohromady je vysvětlením, proč jsme v letošním roce v souvislosti se sběrem borůvek řešili jen velice málo přestupků.“

V průběhu platnosti „borůvkového nařízení“ strážci Správy KRNAP uskutečnili desítky strážních služeb, často v součinnosti se složkami policie, pracovníky ostatních odborů Správy KRNAP či kolegy z KPN (Karkonoski Park Narodowy). V souvislosti s výše uvedeným omezením vstupu uložili jednu blokovou pokutu ve výši tisíc korun na místě a zahájili 10 správních řízení. Ta řeší odbor státní správy Správy KRNAP.