Polská ulice

V pondělí 3. dubna začne druhá etapa opravy Polské ulice v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s Voletinskou ulicí. Naváže tak na práce z loňského roku, které byly v polovině listopadu z klimatických důvodů přerušeny. „Jde o společnou investiční akci města a Ředitelství silnic a dálnic. Město zde buduje nový chodník, ten stávající rekonstruuje a také instaluje autobusové zastávky. ŘSD opravuje povrch vozovky. Náklady města na tuto investiční akci, když k letošnímu rozpočtu připočteme částku z loňska, činí 13,5 milionu korun,“ říká David Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov.

Řidiči zde opět musejí počítat s úplnou uzavírkou, která potrvá do konce června. Rezidenti budou včas informováni vhozením letáků do schránek.

Ulice Jaroslava Ježka

V ulici Jaroslava Ježka chystá společnost GasNet kompletní výměnu plynovodu. Práce začnou v průběhu dubna. Vzhledem k tomu, že půjde o bezvýkopovou technologii, nedojde zde k významnému omezení dopravy. Řidiči by měli dbát vyšší opatrnosti kvůli překopům přes vozovku a dodržovat dopravní značení.

Rýchorská ulice

V loňském roce zde VAK Trutnov vyměnil kanalizaci. Nyní dojde k pokládce nového povrchu vozovky a město Trutnov se přidá opravou chodníku v úseku od Hospody U Kousala po křižovatku s Mladobuckou ulicí. Cílem je zvýšení bezpečnosti pěších. Od 27. března do 21. dubna bude v tomto úseku platit úplná uzavírka komunikace. Objízdná trasa povede po silnici I/14. Zastávka BUS Rýchorská bude přesunuta na točnu MHD (cca 200 metrů).

Ulice Na Záduší

Během května a června zahájí VAK Trutnov opravu kanalizace a společnost GasNet výměnu plynovodu a domovních přípojek. Město Trutnov se připojí opravou chodníku a ve spolupráci s plynaři se bude podílet na opravě vozovky. Celková investice města do ulice Na Záduší bude zhruba 2 miliony korun. „Práce jsou naplánovány do 2 etap, pokaždé za plné uzavírky právě opravovaného úseku. První část bude v úseku od Pragovky po křižovatku s Českou ulicí a druhá bude pokračovat od křižovatky po bytové domy na konci ulice Na Záduší,“ říká k investičním akcím David Jelínek.

Zámečnická ulice

Trutnovská radnice plánuje v letošním roce kompletní opravu Zámečnické ulice. „Pokračujeme v revitalizaci komunikací na sídlišti Šestidomí. V předchozích letech jsme kompletně opravili Železničářskou ulici a letos se zaměříme na Zámečnickou. Opravíme zde chodníky, povrch vozovky, odvodnění a kabely veřejného osvětlení,“ dodává k plánům oprav Michal Rosa, starosta města Trutnova. Radnice právě připravuje soutěž na dodavatele stavby, tudíž harmonogram a výsledná částka teprve vzejdou ze soutěže. Město počítá s náklady ve výši zhruba 4,5 milionu korun.