Kdyby měl Jan Ámos Komenský možnost studovat IT, jistě by jeho kroky nemířily z Dolní Branné do Lešna, ale opačným směrem do Dvora Králové. Zde by pak s pomocí zdejších studentů určitě rád pracoval na projektu neziskové organizace EDUin s názvem Města vzdělávání.

Cílem projektu je podpořit formální i neformální vzdělávání a pomoci spoluvytvářet komunitní život ve městě. V současné době připravují Královédvorští „Street teaching", tedy zapojení lidí do vzdělávání přímo na ulici.

On-line stezka

Konkrétně se jedná o naučnou on-line stezku a umístění šachového stolku na náměstí T. G. Masaryka.

„Naučnou stezku vytvoří studenti středních škol, kteří podle preferencí města zvolí trasu i počet stanovišť. Na nich bude vždy prostřednictvím online aplikace odkryt úkol, dotaz či informativní popisek s napojením na lokální historii nebo současné dění v regionu," řekla královédvorská místostarostka Alexandra Jiřičková, která je zároveň ambasadorkou projektu. Akce se zúčastní deset studentů z královédvorského gymnázia a stejný počet ze SŠIS.

Šachový stolek

Během posledního květnového víkendu se studenti na workshopu, který se uskutečnil na gymnáziu i na SŠIS, zaměřili na práci s aplikací i na obsahovou stránku stezky, aby byla atraktivní pro vybranou cílovou skupinu. Dokončovací práce potrvají ještě zhruba tři týdny a slavnostní otevření se uskuteční v úterý 23. června. Druhým projektem je vytvoření šachového stolku na náměstí T. G. Masaryka. Jednotlivé návrhy vytvořili žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy R. A. Dvorského.

Dvůr bude mít šachy 
i interaktivní stezku

Na začátku května vybrala odborná komise královédvorské radnice tři práce jako volnou inspiraci pro sochaře Petra Vaňka, jenž vytváří originální kovové plastiky a který šachový stolek na náměstí vytvoří.

Šachový stolek slavnostně odhalí v úterý 23. června na náměstí T. G. Masaryka. Obyvatelé města budou mít při té příležitosti možnost si prohlédnout další návrhy žákovských prací z výtvarného oboru ZUŠ. Na akci bude navazovat program Královédvorského hudebního léta, návštěvníci se tak mohou těšit na pásmo ZUŠ R. A. Dvorského a Big Band Dvorský.

Zajímavostí je, že na šachový stolek je možné čerpat dotaci od J & T Banky až do výše 50 tisíc korun. Podmínkou ale je, že do projektu vstoupí místní podnikatel nebo podnikatelé, kteří na výrobu stolku přispějí. „Banka dá stejnou finanční částku, jakou nám přispěje příslušný podnikatel. Chtěli bychom tak veřejnost oslovit, zda se z jejích řad najde někdo, komu se nápad zalíbil a kdo nás podpoří," dodala místostarostka Alexandra Jiřičková.