Jako lákadlo posloužila jiná dobrota - saranče. Chovatelé pak samici pomocí podběráku i vlastní zdatnosti odchytili a odvezli zpět do safari parku. Návštěvníci můžou vidět samici zoborožce šedého zatím ve voliéře Ptačího světa spolu se zejozoby africkými, kde čeká na partnera. Ten by měl brzy dorazit z Rakouska.