Pohlaví mláděte zatím není známé, matkou je ve Dvoře Králové narozená samice Tifany, pro které je hříbě čtvrtým potomkem. Otcem je samec Norbert, pro kterého jde o druhé mládě.

„Celé stádo krátce po porodu spustilo nesmírný povyk a dlouze a hlasitě hýkalo. Mládě přišli zkontrolovat i ve stejném výběhu žijící přímorožci šavlorozí,“ popsala chovatelka Dominika Stempa, která mládě sledovala jen několik minut po porodu. „Už bylo na nohou, jak je pro osly somálské typické, a následovalo matku i zbytek stádečka,“ doplnila Dominika Stempa.

Osli somálští jsou poddruhem osla afrického. Jde o druh na prahu vyhubení – podle odhadů vědců žije v prostředí politicky nestabilního Afrického rohu od 23 do 200 zvířat v několika izolovaných subpopulacích. Ta největší je v Eritreji a Etiopii a čítá 17 jedinců. Stavy prakticky všude navíc dál klesají a vlády států, kde se osel somálský vyskytuje, mají s ohledem na složitou situaci v oblasti mnoho závažných problémů k řešení. Ochrana v divočině tak není navzdory snahám mezinárodních organizací věnujícím se záchraně druhů efektivní.

Chov v zoologických zahradách je proto pro přežití oslů somálských klíčový a je stále důležitější. Pro jeho náročnost na prostor a výbušný temperament ale není mezi zoologickými zahradami příliš populární, podobně jako další formy divokých oslů. Na celém světě žije v zoologických zahradách sdružených v mezinárodní databázi ZIMS jen 208 oslů somálských, za posledních 12 měsíců se narodilo 17 hříbat, osm z toho v evropských zoo. Ve Dvoře Králové žije stádečko šesti kusů. Umisťování odchovaných mláďat do nových domovů je složité, reprodukce je však pro udržitelnost celé populace v lidské péči naprosto nezbytná. Při jejím zastavení by hrozil populaci zánik.

Stavy oslů dál decimuje úbytek prostoru k žití způsobený tlakem člověka, ale také přímý lov na maso nebo pro léčebné účely: vývary z kostí jsou tradičně užívány k léčbě tuberkulózy, revmatu, zácpy nebo bolestí kostí a zad. Stále kritičtější je i boj o vodu a její nedostatek.

V expozici zvané Sahel, kterou mohou obdivovat návštěvníci pěší části areálu i Afrického safari Josefa Vágnera, žijí i už zmínění přímorožci šavlorozí. Ty člověk v přírodě zcela vyhubil a do volnosti se postupně vracejí díky zoologickým zahradám v místech, kde to bezpečnostní situace dovoluje. Dvojice přímorožců do divočiny zamířila i ze Dvora Králové. Dvorské stádo přímorožců šavlorohých se letos rozrostlo po několikaleté přestávce o dvě mláďata.