V Evropě chová husice modrokřídlé jen 11 zahrad. „Situace tohoto druhu není v lidské péči jednoduchá, nejde o mimořádně atraktivní druh. Navíc je tato husice s ohledem na její poměrně temperamentní povahu i poměrně náročná. Jako koordinátor se budu snažit zoo-populaci husic stabilizovat v co nejpestřejším genetickém složení. S kolegy ze safari parku navíc rozvíjíme nový projekt na ochranu a výzkum husic přímo v Etiopii,“ říká zoolog safari parku Michal Podhrázský, který byl pověřený vedením programu.

Mluvčí safari parku Michal Šťastný připomněl, že park sehrává klíčovou roli i v odvracení vymírání řady dalších druhů. „V případě psů hyenových, gepardů štíhlých, bongů horských, žiraf nebo řady zeber jsme nejúspěšnějšími chovateli na světě. U dalších jako přímorožců šavlorohých, antilop koňských nebo nosorožců dvourohých východních navíc vracíme ohrožená zvířata do přírody. Asi nejvýraznější případ je ovšem projekt BioRescue, který koordinujeme. V jeho rámci usilujeme o záchranu nosorožce bílého severního," popisuje Šťastný.

Zásadní je i role odborníků safari parku ve strukturách ochrany přírody ex-situ, tedy v zoologických zahradách. Safari park vede Evropskou plemennou knihu (ESB) pro volavky obrovské a naši lidé jsou důležitými členy v odborných skupinách věnujících se problematice chovu nosorožců dvourohých a tuponosých, slonů afrických, žiraf, antilop, hrochů obojživelných, psů hyenových, tří druhů pelikánů, tučňáků brýlových, ibisů jihoafrických nebo želv pavoukovitých.

Reverse the Red Day, který se připomíná 7. února, je iniciativa vyhlášená Mezinárodním svazem pro ochranu přírody (IUCN) a Světovou asociací zoologických zahrad a akvárií (WAZA), jejímž cílem je spojovat a podporovat světové ochranářské organizace, které se aktivně zapojují do záchrany ohrožených druhů.

Mohlo by vás zajímat: Dvorští tučňáci si zimu užívají, dopřávají si koupel ve venkovním bazénu

Tučňákům brýlovým v Safari Parku Dvůr Králové zimní období svědčí. | Video: Michal Fanta