„I když je tučňák brýlový přizpůsoben na teplotní extrémy cípu Jižní Afriky a snese i čtyřicetistupňová vedra, nejlépe je mu právě v chladném podnebí,“ uvedl zoolog Safari Parku Dvůr Králové Michal Podhrázský.

Chov tučňáků je podle něj náročný, jak kvůli zachování teplotního komfortu a zamezení přehřívání, tak z výživového hlediska. Velkou roli hrají i zdánlivě nepodstatné faktory jako je pH vody. Jejich chov je velmi náročný prakticky ve všech ohledech. Jde o zvířata citlivá na stres i na výbornou kvalitu vody nebo krmení. To tvoří mořské ryby nebo bezobratlí. Safari park dováží mořské ryby výhradně z certifikovaných zdrojů, které jsou k životnímu prostředí ohleduplné a zdroje využívají zodpovědně.

O tom, že se ošetřovatelům ve Dvoře Králové daří s náročným chovem vyrovnávat, svědčí vylíhnutí mláďat. Na přelomu roku 2023 a 2024 jich přišlo na svět pět. První tučňák se vylíhnul 18. listopadu 2023, nejmladší 2. ledna 2024.

Tučňáci se o rozmnožování snažili již v loňském roce. Vylíhlá ptáčata se jim však vlivem nedostatku zkušeností nepovedlo odchovat, což je poměrně běžné.

Malí tučňáci se vydávají ven obvykle zhruba od šestého týdne věku. Snadno je lze poznat podle méně kontrastního peří. Teprve přepeření do nesmáčivého peří umožní mláďatům vypravit se do vody. Pokud by do vody spadla v prachovém peří, s největší pravděpodobností by se utopila.

„Pozorování, případně fotografování mladých tučňáků vyžaduje velkou trpělivost, jelikož mláďata jsou v prvních týdnech zcela závislá na rodičích a zdržují se v hnízdních budkách v přítomnosti rodičů. I díky tomu přibývají rychle na váze a brzy dosáhnou velikosti svých rodičů,“ vysvětlil Michal Podhrázský.

Tučňáci brýloví se poprvé objevili ve Dvoře Králové v červnu 2022, kdy tam dorazilo čtyřiadvacetičlenné hejno z nizozemských zoologických zahrad v Amsterdamu a Arnhemu. Dalších šest tučňáků přicestovalo v květnu 2023 z Francie a Německa. Ve Dvoře Králové mají k dispozici největší expozici pro tučňáky v českých zoo, která je inspirovaná přístavním městem Luderitz v Namibii, kde zvířata žijí obklopená prvky lidské civilizace.

Kompletní nový areál West Cape se zvířaty jihozápadní Afriky byl slavnostně otevřen 16. června 2023. Jeho název vychází z anglického značení provincie Západní Kapsko v JAR. Má přes 1,5 hektaru a prohlídka je dlouhá takřka půl kilometru. Safari park ho vybudoval na místě bývalé slévárny. Průmyslové haly nahradilo přístavní město plné tučňáků, otevřené výběhy hyen, antilop, volně průchozí voliéry plameňáků či pelikánů.

TUČŇÁK BRÝLOVÝ

Tučňák brýlový obývá jihoafrické pobřeží Namibie a Jihoafrické republiky. Patří k ohroženým druhům a v přírodě jich dál ubývá - od 80. let na méně než polovinu původních počtů. V důsledku úbytku přirozeného prostředí se relativně často vyskytuje i v blízkosti lidských sídel. Navzdory tomu ale člověk zůstává jeho největším nepřítelem, a to v důsledku drancování přírodních zdrojů ryb. Pro tučňáky a další mořské živočichy kvůli tomu nezůstává dostatek potravy. Stále vážnější je i nepřímá hrozba uvíznutí ve vlečných sítích nebo vypouštění odpadů do moří a oceánů. Zásadní problém představují i mikroplasty. Tučňáci brýloví jsou relativně monogamní, páry jsou věrné hnízdní noře i partnerovi přinejmenším několik let. Kromě Dvora Králové chová tučňáky brýlové v Česku a na Slovensku už pouze Zoo Ústí nad Labem.