V nedávné době jsme v Deníku informovali o jednání, týkající se zřízení stanoviště rychlé záchranné služby v Nové Pace. Město, které o tuto službu usiluje již několik let, připravilo prostory v domě s pečovatelskou službou v Jiráskově ulici.

Postoj kraje k zřízení stanoviště v Nové Pace nám přiblížil Jiří Hošna z tiskového oddělení odboru kanceláře hejtmana Královéhradeckého kraje: „V současné době se mění systém přednemocniční neodkladné péče v kraji. Nový systém bude efektivnější a zlepší dostupnost zdravotnické záchranné služby v regionu. V rámci těchto změn se uvažuje o tom, že bude jedna z jičínských posádek RZP přemístěna do stanoviště v Nové Pace.“

Tak snad už konečně svítá na lepší časy a obyvatelé Novopacka, Staropacka, Peckovska se dočkají včasného příjezdu záchranářů. V regionu jsou tyto lokality nazvány „bílými“ místy, to znamená, že nesplňují časovými limit dostupnosti dvaceti minut.