„Ahoj krajánku, tedy ty, kdo přicházíš ze stejného kraje. Patříš k němu. Máš tu své kořeny. Tady to znáš, tady jsi doma. Tady se cítíš se dobře. “

Neznám hezčí slova, která by definovala vztah k místu, v němž žijeme. Najdete je v Kartě krajánka, tedy pokud se tuto neděli, 19. června vydáte premiérově po Naučné stezce Jany a Josefa V. Scheybalových. Významných historiků a etnografů, kteří po celý život věnovali nesmírné úsilí v záchraně a dokumentaci paměti zdejší krajiny. Od Jizerských hor až k Pojizeří.

„Cílem je seznámit veřejnost s odkazem manželů Scheybalových a zároveň lidi přivést k zamyšlení nad krajinou, v níž žijí,“ shrnul význam celé události Roman Král, ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra, které stezku realizovalo.

Stezka vede z Jablonce, místa, v němž manželé Scheybalovi žili, přes Dobrou Vodu, Rychnov u Jablonce přes Pelíkovice a rozhlednu Kopanina až do obce Pulečný. Celá trasa měří 12,5 kilometrů a zvládnou ji malí i velcí, pěšky i na kole.

Rozdělena je na několik okruhů. Můžete využít třeba vnitřní vycházkový. Vede od bývalé fary u kostela sv. Anny a tedy domu, v němž manželé Scheybalovi žili, přes výletní restauraci Petřín na vyhlídku u Dobré Vody. Nebo se vydat po celé trase až do Pulečného. Cestou vás budou provázet nejen malebná zákoutí a málo známé vyhlídky, ale i informační tabule, které připomenou význam jednotlivých památek, jejich historii i vznik. „Jsou to místa s významnou pamětihodností, poutavým historickým příběhem nebo přírodní zajímavostí,“ připomíná Jan Strnad, galerista a duchovní otec naučné stezky.

Zastavení je celkem sedmnáct. Při jejich tvorbě čerpali autoři právě z poznatků, které manželé Scheybalovi na svých toulkách krajinou shromáždili.
Seznámíte se například s dějinami Klingerova či Hoftrichterova kříže, zastavíte se u Anděla strážce či U Čtrnácti svatých pomocníků. A na fotografiích a kresbách Josefa V. Scheybala, který byl nejen uznávaným etnografem, ale i vynikajícím kreslířem se dozvíte o zmizelých stavbách. „Jednou z takových byla například dnes už neexistující Schoffelova manufaktura,“ připomíná Petra Kantorová, jedna z organizátorek slavnostního zahájení provozu naučné stezky.

Procházky s komentářem

Zahájení provozu stezky bude skutečně velkolepé. Odstartují ho kramářské písničky ze sbírek J. V. Scheybala v podání folklórního souboru Nisanka.
I to je totiž jedna z možností, jak přiblížit historii kraje. Malebné písně dokumentující život bývalých obyvatel kraje vystřídají jazzové evergreeny souboru Vladimíra Vláška z jablonecké ZUŠ. Hned poté se můžete vydat na komentované procházky.

V 10.00 se starostou obce Pulečný Václavem Choutkou, o hodinu později vás vyprávěním upoutá Lukáš Pleticha, předseda Spolku přátel Jablonce. Ve 13.00 hodin se program přesune do cíle naučné stezky, do obce Pulečný. Tam začne ve 14.00 a potrvá až do večera.

Tanec s Hudbou u města Vídně

V nevelké obci Pulečný vás do minulosti pro změnu zavede staročeská skupina se staromilským názvem Hudba u města Vídně. Jak slibují organizátoři, hrát tu budou nejen k poslechu, ale i tanci.

Pro děti je na tento den připraveno tvořivé centrum Krajánek na trase stezky, hřebenové cestě v Pelíkovicích, kde mohou malí světošlápci plnit různé úkoly.
„Potkají se tu například se studentem Patrikem. Fiktivní osobou z minulosti, která dětem také poví, jak se dřív žilo. I to je jedna z forem, jak dětem přiblížit jejich kraj,“ říká ředitel Jabloneckého infocentra Roman Král.

Možná je tu potkáte…

„Nechceme, aby si manžele Scheybalovy lidé představovali jako badatele, uzavřené v temné studovně. Vždyť právě výlety a procházky po okolí byly tím, z čeho čerpali ve svém rozsáhlém díle. Právě tady vznikaly kresby pana doktora Scheybala, právě tady sbírali podklady pro pozdější dokumentaci lidových staveb, právě tady sbírali své příběhy,“ přiblížil vznik Naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových Jan Strnad.

„Myslím, že by si sami nejvíc přáli, aby jejich odkaz zůstal v místech, které měli nejraději, aby žil a ne zůstal zavřený v muzejních vitrínách,“ uzavírá Jan Strnad, kterého k manželům Scheybalovým vážou i osobní vzpomínky.

Příjemné je i to, že stezka vede po místech dosud nezasažených masovou turistikou. V budoucnu by se měla rozšířit a přes Frýdštejn propojit Jablonecko s Turnovskem.

Jana Švecová