Projekt nesl název Kohoutov – obec košíkářů v historii i v současnosti a začal 1. srpna loňského roku. Projekt byl reakcí a podporou činnosti košíkářského klubu Pletichy, který funguje již řadu let pod vedením Julia Gregy a Štěpánky Skramlíkové. Každé úterý v zimním období se v Penzionu schází zhruba desetičlenná skupinka příznivců košíkářského řemesla a učí se novým vzorům pletení košíků z pedigu.

Projekt začal společnou dílnou, kdy se v Keramické škole Jarmily Tyrnerové vyrábělo keramické příslušenství k proutěným předmětům. V prosinci se uskutečnila dílna v pletení ze slámy pro děti i dospělé. Dílnu doplnila přednáška o historii košíkářství. Nejlepší výrobky si mohli zájemci prohlédnout ve výloze prodejny Smíšené zboží.

Letošní rok byl akcemi nabitý. Začátkem roku zájemci navštívili sklad a výrobnu proutěného zboží v Morkovicích. V únoru se konala celodenní dílna Pletení koše z vrbového proutí s lektorem Martinem Schwarzerem.

Další netradiční akce nesla název Vyrob si své koště a konala se před „čarodějnicemi“. „Pletlo se z březového proutí podle starého vzoru pod vedením Julia Gregy. Přihlíželo mnoho dětí a občanů. Repliky košťat byly použity při Reji čarodějnic na setkání obce při pálení čarodějnic. Byly předány ceny, šény k pletení dalších košťat,“ informovala Jarmila Tyrnerová, jedna z organizátorek projektu.

Květen zahájila druhá celodenní dílna Pletení koše Martina Schwarze. Následovala přednáška Kohoutov jako součást historické Šporkovy barokní krajiny. Přednášela archivářka Věra Vávrová. Měsíc uzavřela další přednáška. Na téma Krajinný ráz obce Kohoutov a možnosti péče občanů o krajinu ve svém okolí, přednášel Michael Bartoš z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tím byl sice projekt, podporovaný z grantu ČSOB na podporu regionů, ukončen, ale tradiční řemeslo tu zapustilo kořeny.