"V současné chvíli je 20 zaměstnanců hospitalizovaných na infekčních odděleních v nemocnicích Královéhradeckého a Libereckého kraje," potvrdila Deníku mluvčí Siemensu Mariana Kellerová. U zhruba čtyř stovek zaměstnanců továrny v Trutnově provedla Krajská hygienická stanice testy na protilátky proti spalničkám. "Zaměstnanci, u kterých byly zjištěny dostatečné hodnoty protilátek, nejsou infekcí ohroženi a mohou pokračovat v práci. Zaměstnanci, u kterých protilátky zjištěny nebyly nebo jsou hraniční, v tuto chvíli v závodě pracovat nemohou. V závodě byla omezena výroba tak, aby se zaměstnanci, kteří mohou být infekcí ohroženi, nenakazili. V celé věci úzce spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí," upřesnila Mariana Kellerová.

V trutnovské nemocnici zaregistrovali případy onemocnění spalničkami v pátek 1. března. Infekční oddělení tam však nemají, proto byli pacienti hospitalizováni ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. "Oblastní nemocnice Trutnov okamžitě přijala vnitřní opatření, tedy nechala v první vlně testovat na protilátky zdravotníky na nejohroženějších odděleních, kde by se mohli s nákazou setkat. V případě nízkých hodnot protilátek dojde k přeočkování zaměstnanců. Důvodem je především ochrana jejich zdraví a zamezení případného šíření onemocnění, které by mohlo mít přímý dopad na provoz oddělení a dostupnost zdravotní péče," uvedla Magdaléna Doležalová z krajského zdravotnického holdingu, pod kterou trutnovský špitál patří.

"Laboratoře v nemocnici měly výjimečné služby i během víkendu, abychom otestovali co nejvíce vzorků. V nemocnici také jako v jediné z krajských nemocnic platí i nadále zákaz návštěv pacientů, a to nejen kvůli ochraně před klasickými chřipkovými onemocněními, ale právě také spalničkám," doplnila Doležalová.

Podle zástupců Krajské hygienické stanice v Hradci Králové je v této chvíli zásadní dodržování domácí izolace u rizikových osob, které byly s nemocnými v blízkém a přímém kontaktu. "Pokud se u některého z nich objeví klinické příznaky (uvádíme níže - pozn. red.), zejména vyrážka, je nutná hospitalizace na Klinice infekčních nemocí Fakultní nemocnice v Hradci Králové, patří-li spádově do Královéhradeckého kraje. Obecně je důležité, aby každý, kdo má příznaky spalniček, prvotně použil při kontaktu s ostatními lidmi ústenku a nejlépe telefonicky konzultoval svůj stav s praktickým lékařem," uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice v Hradci Králové Veronika Krejčí.

Spalničky jsou mezi lidmi snadno přenositelné. Zdrojem této nákazy je výhradně nemocný člověk. K přenosu viru, který způsobuje onemocnění spalničkami, dochází primárně kapénkami, vzácně i nepřímo vzduchem nebo bezprostředně kontaminovanými předměty, případně rukama kontaminovanýma nosním sekretem.

"Spalničky se začínají projevovat jako běžné virové onemocnění spojené s rýmou, zánětem spojivek, kašlem a případně teplotou. Až následně se většinou objevuje vyrážka začínající na kůži hlavy (za ušima na záhlaví i ve vlasech) a na obličeji, která se postupně šíří dále i na trup a horní a dolní končetiny. Z hlediska infekčnosti je důležitý okamžik objevení se kožní vyrážky. Nemocný může nakazit ostatní již zhruba 2 - 4 dny před a následně až 4 dny po výsevu této vyrážky. Onemocnění spalničkami trvá zhruba 7 - 10 dní, je nutná hospitalizace nemocného ve zdravotnickém zařízení," popsala onemocnění spalničkami Veronika Krejčí z Krajské hygienické stanice.