Málo žáků u zápisu, ředitelova starost. Moc žáků u zápisu? Nestává se to často, ale také starost. I když příjemná. Přesto i tahle situace s sebou určitá úskalí nese.

Své o tom vědí na Základní škole Komenského, kde převis poptávky budoucích prvňáků zaznamenávají každoročně. „Zájem je veliký, trochu to letos zamíchal i velmi nízký počet odkladů. Bylo nutné vytvořit určitá kritéria a podle nich postupovat," říká ředitel Petr Horčička.

Plná škola

Stejně jako v letech předchozích otevřou tři třídy a jednu speciální. Celková kapacita školy je naplněna, takže v podstatě platí, kolik deváťáků odejde, tolik prvňáků nastoupí.

I když na první pohled jednoduchou matematiku komplikuje několik neznámých. Například kolik žáků odejde do primy osmiletého gymnázia? Kolik rodičů si po zápisu přijetí na ZŠ Komenského rozmyslí? „Navíc není naším cílem naplnit třídy na maximální počty. Takže teď budeme počítat, zpracovávat a snažit se vše dořešit ke spokojenosti obou stran," dodává ředitel.

Do spádové oblasti školy patří přilehlé sídliště, dále Bojiště a Volanov. Žáci odtud tvoří zhruba třetinu celkového počtu. „Děti z téhle lokality bereme automaticky. Pak jsou na řadě další zájemci z Trutnova a ti, kteří tu mají sourozence či trpí poruchami učení," vysvětluje ředitel Horčička. Nakonec je tu skupina uchazečů třetí, nesplňující nic z výše uvedeného. Například děti s bydlištěm v Pilníkově, Bukách či dokonce v Žacléři.

Proč zrovna sem?

Zájem rodičů je jistě potěšující. Proč ale zrovna ZŠ Komenského? Velkou roli hraje dobrá vybavenost školy i popularita sportovních tříd.

„Nebojíme se inovativních postupů, máme široký záběr, vedle sportu třeba cizí jazyky, přírodovědné předměty a podobně. Máme i velkou družinu, skvělé sportovní zázemí a množství kroužků. Děti tu mohou být od šesté ranní až do páté odpoledne a rodiče vědí, že je o ně dobře postaráno. Navíc nebereme zájem o naši školu jako samozřejmost, která automaticky potrvá věčně. Spíš jako ocenění dosavadní práce, ve které je nutné pokračovat," je si vědom ředitel Petr Horčička.