Vedení místní městské nemocnice má totiž za sebou úspěšné jednání k optimalizaci lůžek, které vedla se zástupci VZP a Svazu zdravotních pojišťoven.

Jak uvedl v prohlášení ředitel semilské nemocnice Jiří Samek, všechny strany se dohodly na rámci a rozsahu lůžkové péče k 1. lednu 2013 a konstatovaly připravenost k jednání o smlouvách s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. „Dál tak budeme poskytovat péči v rozsahu, na který jsou obyvatelé v současnosti zvyklí,“ sdělil Jiří Samek.

„Se zástupci všech osmi nemocnic v našem kraji jsme usilovně hledali dohodu o rozsahu poskytované péče. Po vzájemných ústupcích jsme nalezli shodu, nemocnice tak získají jistotu a garance k příštímu rozvoji,“ řekl ředitel Krajské pobočky VZP pro Liberecký kraj Jiří Benedikt.

Koncem loňského roku totiž dostaly nemocnice v České republice výpovědi od všech zdravotních pojišťoven. „Cílem této akce bylo snížit, ale především zoptimalizovat potřebné počty akutních lůžek,“ vysvětlil Jiří Samek.

Jak ředitel semilské nemocnice Jiří Samek dále podotkl: „Restrukturalizací jsme však prošli již během předešlých let a právě především vloni. To jsme na úkor akutních lůžek rozšířili počet lůžek následné péče.“

Mají lůžka pro následnou péči

Podle Samkových slov tak nemocnice zrušila lůžka na ORL a většinu lůžek kožního oddělení, která jsou nyní využívána pro následnou péči. „Stávající stav byl vzájemně odsouhlasen i pro další období. Nadále se tedy bude, kromě stávající specializované ambulantní péče, v semilské nemocnici poskytovat i akutní lůžková péče v oborech chirurgie, ortopedie, interna a kožní,“ konstatoval ředitel Samek.

Upozornil ještě, že od roku 2013 se spektrum péče rozšíří ještě o tzv. jednodenní péči na lůžku v oboru chirurgie. „Ze stávajícího fondu se na ni vyčlení tři lůžka,“ řekl Jiří Samek a pokračoval: „Po organizačních změnách se nemocnice stabilizovala a zachovává si velmi dobrou odbornou úroveň.“

Druhý největší zaměstnavatel

Z toho, že nemocnice bude v Semilech dál fungovat, mají radost i na radnici. „Semilská nemocnice je druhým největším zaměstnavatelem ve městě a my máme dlouhodobou snahu o udržení zdravotní péče minimálně ve stejném rozsahu,“ poznamenala včera pro Krkonošský deník místostarostka Lena Mlejnková.

I proto se radnice po uveřejnění zprávy, že by mohla nemocnice zaniknout, zasadila do druhého dne o uveřejnění dementi. Pro obyvatele by to totiž znamenalo, že by museli dojíždět do okolních zdravotních zařízeních a v bývalém okrese Semily jsou nemocnice jen v Turnově a v Jilemnici. Ty ale mají podle Leny Mlejnkové jiný rozsah zdravotnické péče.

Semilská nemocnice má specifickou spádovou oblast, kterou podle slov místostarostky nelze brát plošně jako například u jiných nemocnic. „Například kritérium pro interní obor je dodržení spádovosti 100 tisíc obyvatel. Takovéto kritérium je však optimální v normální rovinaté krajině. Nemůže však být uplatněno v hornaté oblasti se silnou decentralizací obyvatelstva do malých, zvláště v zimě těžko přístupných obcí,“ dodal ředitel semilské nemocnice Jiří Samek