„Množství žvýkaček a propálených míst na podlaze již přesáhlo přijatelnou úroveň a koberce působily na návštěvníky velice odpudivě,“ potvrzuje akutnost výměny Vladimír Lampa ze semilského městského úřadu. Radnice původně chtěla v Golfu dlažbu, architekt budovy Pavel Švancer, s nímž město výměnu konzultovalo, však doporučil nahradit koberce krytinou z marmolea.

Pokládku za 300 000 korun provede do konce letošního července firma Petra Strmisky z Ústí nad Labem, která vyhrála výběrové řízení.

„K úpravám, které jsou vzhledem k opotřebení nezbytné, přistupujeme po dohodě s autorem budovy, tak aby nedošlo k jejímu nevratnému znehodnocení,“ říká semilský starosta Jan Farský. KC Golf byl postaven před 30 lety v rámci akce Z. V Semilech patrně nenajdete pamětníka, který by na stavbě kulturního svatostánku nestrávil několik víkendů.

Bez dotací to nejde

Výměnou podlahy práce na stárnoucí budově neskončí. „Letos byly zakoupeny nové židle do sálu a předpokládáme ještě investici do nové dlažby na terase,“ doplnil starosta.

Kulturní centrum Golf bylo slavnostně otevřeno 8. prosince 1979. Poskytuje prostory ke zkoušení Semilské 12, dětskému pěveckému sboru, dramatickému oboru ZUŠ, klubovny využívají šachisté, filatelisté a další spolky.

Vroce 2003 se městu podařilo uzavřít s Odborovým svazem Praha kupní smlouvu a město budovu Golfu zakoupilo za tři miliony korun, ačkoliv původní nabídka činila milionů 17. Další 3 miliony však bylo třeba do Golfu obratem investovat. Hospodaření Golfu je třeba už mnoho let dotovat z městské kasy, ze vstupného totiž centrum nemůže vyjít. Finanční situaci však v posledních letech zkomplikoval masivní odliv lidí chodících za kulturou.