Prvním nástupním místem autobusu, který pojede zdarma, bude v sobotu 4. června Riegrovo náměstí, odkud se ve 13 hodin zájemci vydají do terénu. Lidé do něj budou moci nastoupit i u samoobsluhy v Chuchelně a na křižovatce u cukrárny v Záhoří. Pak již přijdou na řadu jednotlivá geologická zastavení. Jako první lokalita U Kodrů je zajímavá horninou vylitou při prvohorní sopečné činnosti. Následuje zastavení Kozákov, kde se v současné době instalují kameny s popisovými tabulkami.

Třetím zastavením je Škola Smrčí a následuje Lom Slap, kde mohou lidé obdivovat čedičové sloupce i vějíře, které jsou místy obohaceny vzácnými olivíny. Poblíž se nalézá Krkavčí skála, pátá zastávka. Tvoří ji odolné skály – metamorfované vyvřeliny. Ve skalách byly proraženy tři tunely pro železniční trať Liberec -Pardubice. Jednou z nich je i Vodní brána. Tvoří ji nejstarší hornina v regionu Českého ráje, která je datována na 545 milionů let. Poslední zastávkou pak bude Semilské souvrství v Palackého sadech. Hornina je tvořena křemennými valouny, ale i černými úlomky břidlic. Po sobotním putování za poznáním geologie regionu autobus návštěvníky odveze zpět do Semil.