Každoroční téměř čtyřtisícová návštěvnost svědčí o tom, že Semilský pecen táhne.
V době, kdy hodně lidí nakupuje potraviny v obchodních řetězcích, je potěšující, že jejich kroky směřují i mezi regionální výrobce a prodejce potravin. Aniž si to možná uvědomujeme, tak bez zemědělců bychom žít nemohli. Starají se nejen o náš žaludek, ale pomáhají také utvářet krajinu. Budeme-li kupovat místní výrobky, víc lidí dostane práci a získáme i větší kvalitu. Podzimní slavností úrody chceme poděkovat zemědělcům za jejich nelehkou práci a vzpomenout na historii. Tím, za co utrácíme peníze, můžeme pomoci k řešení nezaměstnanosti. Jídlo se přece nerodí v supermarketech.

Návštěvníci však jen nenakupují. Hodně si také mezi sebou povídají.
Máte pravdu. Pro mnohé rodiny se slavnost úrody stává každoroční společenskou událostí. Jen pro představu: V Semilech žije přes osm tisíc obyvatel a na pecen zavítají čtyři tisíce. Nebojím se říct, že síla města je ve vzájemném „potkávání se". Navíc Ostrov je takovým naším centrálním parkem a současně městskou křižovatkou.

Mohou se účastníci akce těšit na nějaké novinky v dalších letech?
Rádi bychom do budoucna k zemědělské slavnosti přidali ještě oslavu vody. Bereme ji jako samozřejmost, ale není tomu tak. Bez jídla člověk vydrží asi šedesát dní, bez vody je to daleko méně necelý týden. Navíc voda vůbec není levná a zemědělství je na ní závislé.

JANA TAUCHMANOVÁ

SEMILSKÝ PECEN není jen o jídle.