Co jim k lepšímu a pravidelnějšímu sportování chybí, a kam by měl směřovat další rozvoj a podpora. Poté proběhne diskuze i s organizacemi a odbornou veřejností. Bude provedeno zmapování oficiálních i neoficiálních sportovišť a bude vyhodnocen jejich stav. Finální podobu koncepce projedná zastupitelstvo v červnu a bude sloužit jako nejdůležitější dokument pro budoucí rozvoj sportu a sportovišť v Semilech. „Nepůjde jen o investice – nedílnou součástí koncepce bude i část týkající se provozních záležitostí, ale i podpory sportu a spolupráce města,“ doplnila starostka Semil Lena Mlejnková.