„Máme vypracovaný modelový příklad domu s osmnácti byty. Pokud bychom počítali snížení měrné spotřeby tepla o třicet procent a realizaci výměny oken, dveří, zateplení domu, stropu ve sklepě a štítové stěny, celkové náklady by činily 1 720 000 korun, podpora z programu Zelená úsporám by pak byla 714 000 korun,“ uvedl jednatel Městské bytové správy Semily Stanislav Klápště.

Projekt má město spolufinancovat z vybraného nájemného, změny se tedy nedotknou ani nájemníků, ani městského rozpočtu. „Díky nedávné deregulaci nájemného nyní existují prostředky nejen na běžnou údržbu domů, ale i na zhodnocení celého bytového fondu,“ poznamenal starosta Semil Jan Farský. Jen v minulém roce bylo 800 tisíc korun z prostředků Městské bytové správy odvedeno do městského rozpočtu, odkud byly peníze zpětně využity na opravy domů. „Vybrané nájemné tím vlastně vracíme zpátky do těchto domů,“ doplnil Stanislav Klápště.

Podle místostarosty města Vladimíra Šimka je zateplení domů krokem, díky kterému se zhodnotí městský majetek a nadále bude stoupat na ceně. „V porovnání s takovým Turnovem jsme určitě unikát. Zatímco Turnov má při své velikosti jen asi 200 bytů, nesrovnatelně menší Semily jich dnes mají 620,“ poznamenal Šimek. Zmíněné byty se nacházejí v celkem 41 domech, 320 bytů se nachází na sídlišti Na Olešce, zbytek je rozprostřen po celém městě.
Domy vhodné k zateplení byly vytipovány podle svého umístění, stáří a technického stavu střechy a stěn, tepelných ztrát domu a názoru auditora, který zváží reálnost žádosti o dotaci.

Počítá se se snížením spotřeby tepla o 20 – 30% v jedné bytové jednotce. Průměrná roční spotřeba tepla bytu 2+1 v Semilech se ročně pohybuje kolem 16 tisíc korun. Gigajoule tepla stojí v Semilech 595 Kč, v Liberci se platí 655, Jablonci 669, v České Lípě 600 Kč. „To, že náš bytový fond nerozprodáváme, ale zhodnocujeme, je naše rozhodnutí, za kterým si stojíme,“ dodává starosta Farský.

Tomáš Lánský