V rámci I. etapy regenerace sídliště dojde ke komplexní rekonstrukci a rozšíření parkoviště před domem Luční čp. 463. Součástí stavebních úprav bude i výstavba nového objektu pro umístění kontejnerů na tuhý komunální i tříděný odpad. Dojde také k revitalizaci klidového a oddychového prostoru pro obyvatele sídliště za domem Luční čp. 464/469 a součástí regenerace bude i řešení dešťových vod z nově zřízených chodníků a parkoviště.

Akci zahájila výstavba dešťové kanalizace, která potrvá 15 týdnů a zasahuje částečně i do ulice Luční, kdy při její realizaci dojde k omezení provozu do jednoho pruhu. Ihned po dokončení kanalizace proběhne revitalizace parkoviště. Ta by měla být dokončena v srpnu letošního roku.

V Semilech vznikne dopravní terminál.
V Semilech vznikne dopravní terminál, začnou na železnici

Vše má stát přes 18 milionů korun. Největší objem peněz směřuje na výstavbu nové dešťové kanalizace, která bude do budoucna odvádět dešťové vody z převážné části Podmoklic. Projekt je podpořen dotací ze Státního fondu podpory investic ve výši skoro 6 milionů korun.

Regenerace sídliště je rozdělena do pěti etap. V každé etapě bude řešena vždy ucelená část a zároveň se bude pokračovat ve výstavbě nové páteřní dešťové kanalizace.