Místní akční skupina Království - Jestřebí hory pořádala už podesáté Olympiádu pro starší a dříve narozené.

Do Havlovic se díky nevšednímu úsilí dobrovolníků sjíždí důchodci z celého podkrkonošského regionu, ale i ze vzdálenějších obcí. Letos se soutěží opěr zúčastnili také klienti Barevných domků Hajnice. Účastníci se poměřili v hodu tenisovým míčkem, hodu válečkem a paličkou, skoku dalekém nebo v minigolfu.