K jejich výročí jim samozřejmě popřála jejich rodina a za zaměstnance DPS Pilníkov oběma stařenkám poblahopřál ředitel DPS Vít Petira, který jim předal krásné květiny. Samozřejmě nechyběly ani velké dorty a další dárky. Nějaké dárky jim také předali jejich sousedé a spolubydlící z domova.

Ke gratulantům se přidali i zástupci vedení Královéhradeckého kraje, kteří se na obě oslavenkyně přijeli podívat a poptat se na jejich zdraví.

Starší z oslavenkyň, Štefanie Škvrnová, se narodila 7. prosince 1911 ve Slovenské obci Horná Súča v Bílých Karpatech na Česko Slovenském pomezí v okrese Trenčín. V roce 1927, když jí bylo 15 let, přestěhovala se s rodiči na Trutnovsko, kde prožila většinu času hlavně ve Starých Bukách. Celý život pracovala na polích a v lese, a také se ráda starala o svou zahradu. Měla dva syny, ale oba dva již dnes nežijí.

Mladší z oslavenkyň, „teprve" stoletá, Anna Hamplová se narodila 12. 1913 V Temném Dole. Později žila v Horním Maršově, odkud také přišla do pilníkovského domova pro seniory. Nejprve pracovala ve výrobě šperků v Horním Maršově a později také v Texlenu. Vždy ale chodila do zaměstnání pěšky.

Vzhledem k velkému množství gratulantů byla oslava rozložena do dvou dnů. V pátek 29. listopadu přijela oběma stařenkám pogratulovat i delegace za Královéhradecký kraj, v jejímž čele byl první náměstek hejtmana královéhradeckého kraje Otakar Ruml a dále pak Josef Lukášek, člen Rady Královéhradeckého kraje s gescí za sociální oblast a Jiří Vitvar, vedoucí odboru sociálních věcí.

V pondělí pak dorazili hosté z bližších míst (na snímku) Pavel Trpák, předseda výboru zdravotního Královéhradeckého kraje a senátor Parlamentu ČR, Zdeněk Ondráček, člen zastupitelstva KHK a poslanec PČR, Robin Böhnisch, poslanec PČR. V neposlední řadě přišli poblahopřát i zástupci města Pilníkov starosta Jiří Haken a zastupitel Luboš Balcar.

Jaroslav Blažek