„Vedení města si velice váží vaší práce ve školství, kterou vnímáme jako důležitou činnost pro naše město,“ řekla na úvod starostka. Podotkla, že přítomné učitelky byly vyhodnoceny ve spolupráci s řediteli škol a odborem školství, přítomným pak předala pamětní listy a květiny.

Vedoucí René Brož připomenul, že letošní výběr v závěru probíhal pod tlakem změn a mnoha nejasností, které oblast školství provázely, avšak i v nich zdejší pedagogové obstáli se ctí. Zmínil také zdravé soupeření při naplňování zdejších základních škol, které provází široká nabídka jednotlivých institucí. „To vše se totiž projevuje na jejich přístupu k získávání vědomostí a základů, které uplatní v postupu na střední školy,“ uzavřel Brož.

Nejhůře dopadlo speciální školství

„Z loňského boje o finance vyšlo špatně právě školství naše,“ konstatovala jedna z oceněných, Dagmar Rakoušová. Pokud se to projeví opět v návrhu úspor v dalším roce, bude jí to líto, protože těmto dětem se kantoři musejí věnovat mnohem více, nechtějí-li riskovat, že je vzdělávání ne-osloví ani v budoucnu. Vlasta Novotná ze ZŠ v Žižkově ulici vše vsadila na vzdělávací soutěže, které děti zaujaly, podobně jako bližší kontakt s žáky i jejich rodiči. Výkonnostní sport dominoval v ZŠ v ulici Skálově. Ředitel Roman Mareš nezapomněl připomenout, že z jejich školy vyšli nadějní atleti, kteří se vypracovali i k mezinárodním vavřínům.

„Je pro nás příjemné, když pak v televizi vidíme, jak naši bývalí odchovanci, Jan Mazgal a Tomáš Helcelet přebírají medaile na vrcholných soutěžích,“ pochlubil se. Jeho vyznamenaná učitelka Jana Kepková však nezapomněla dodat, že Helcelet byl vedle vynikajících sportovních výsledků i mimořádně inteligentní. „Je výborné, když se podaří u dětí skloubit vzdělání s pohybovou dokonalostí, a v tom je právě náš úkol,“ řekla. Není divu, že pak nejlepší mají usnadněný předčasný start na gymnázia, přestože to pak ovlivní běh třídy, ze které odejdou „tahouni“.

Malá „velká“ škola v Mašově

Kulturou, sportem, výtvarnou výchovou a muzikantskými úspěchy se právem může chlubit Základní škola na kraji města, v Mašově. Mezi dětmi i rodiči je oblíbená učitelka Jana Vildová, která se všem těmto aktivitám věnuje. Ředitelka Šmucrová především ocenila její úsilí v pěvecké a vlastivědné výchově, se kterou pravidelně získávají ocenění i mimo region města. Učitelku Alenu Tomášovou chválil i ředitel základní umělecké školy Bohuslav Lédl, díky jejíž literárně-dramatické výchově obohatil hudební a výtvarnou náplň školy.

„Přestože umění prezentuje Česko v zahraničí daleko více než výsledky ve sportu, je mnohem méně mediálně prezentované,“ řekl Lédl. Místostarosta Špetlík se shodl s vedoucím Brožem v tom, že výchovou k průměrnosti ve školství hrozí Česku v budoucnu to, že ztratí ve světě staletou image národa s vysokými kulturními hodnotami.

Otakar Grund