Už od konce letošního června měla turistům a návštěvníkům města sloužit nová lávka v rozlehlém parku. Sjednaná firma však dodnes dílo za zhruba jeden a čtvrt milionu korun nedokončila. Akci starosta Tomáš Hocke včera označil za svoji "černou můru".

FIRMA ZASE DĚLÁ MRTVÉHO BROUKA

„Je to už doslova moje černá můra, která mě málem budí v noci. Akci, kterou jsme považovali za poměrně jednoduchou a dobře připravenou, se vybrané firmě dodnes nepodařilo dokončit. A to přes nesčíslné telefonáty, e-mailové a písemné výzvy. Její vedení v poslední době dělalo mrtvého brouka a já musím neustále odpovídat na množství dotazů od veřejnosti," shrnul turnovský starosta. Podle něj zmíněná firma slíbila poslední termín dokončení 20. října, ale torzo lávky trčí nad propastí dál, na nosných trámech chybí dřevěná přechodová část a lávka je pro pěší uzavřena.

Vedení se pro celkovou rekonstrukci více než dvacetimetrové lávky rozhodlo už v zimě. Jednak její původní konstrukce z minulého století už svému účelu dosloužila, ale hlavně jeden z jejích podpěrných pilířů značně vymlela dole protékající voda. Ani samotná lávka není pro veřejnost nedůležitá. Je totiž místem na průchozí trase z městského parku do navštěvované oblasti Šetřilovska, vede k altánku a Vyhlídce Miloslava Kopala na celé malebné údolí. Leží na jedné z přístupových cest k řece Jizeře, rekreační zóně v Dolánkách, k Dlaskovu statku a železniční zastávce.

Zaměstnanci firmy, které Deník oslovil, svoje selhání vysvětlovali tím, že městem dodané plány byly nepřesné. Toho si prý všimli až po výrobě součástí, a proto museli například kovové spoje, otvory pro čepy, nakonec i betonové kotvy podpěrných trámů, přímo na místě složitě upravovat. Nicméně starosta Hocke včera trval na svém.

MĚSTO SE CHCE S FIRMOU SOUDIT

Podle něj totiž zaměstnanci dokumentaci řádně převzali, projekt nerozporovali a navíc zvolili jinou technologii konečné instalace. Konkrétně sestavení celého tělesa na místě a položení pomocí dvacetitunového jeřábu.

„Chtěli jsme, aby dělníci jednotlivé části lávky postupně montovali, protože vjezd tak těžkého zařízení do prostředí parku a na vlhký trávník se nám nezdál rozumný. To se nakonec potvrdilo, protože vysychání terénu se stalo i jedním důvodem zdržení. Firma však bohužel zvolila i nevhodné dřevěné přechodové trámky, které jsme rovněž odmítli. Dodnes se tu od nich nikdo neobjevil a my zvažujeme příslušné soudní kroky. Smluvní pokuta je totiž tři tisíce korun za den. Takže lávku tak možná nakonec postavíme za dvě třetiny původní ceny," dodal turnovský starosta Tomáš Hocke.

Otakar Grund