Tématem letošní akce, kterou pořádá Středisko ekologické výchovy a etiky Sever, jsou regionální potraviny a výrobky. Proto se v odpoledních hodinách uskuteční u školy jarmark. Návštěvníci uvidí, jak se připravují zdravé svačinky, dostanou možnost ochutnat řadu teplých i studených pokrmů a nahlédnou do zajímavostí regionální kuchyně. Ještě předtím, aby jim trochu vyhládlo, půjdou zájemci v deset hodin ráno na jarní procházku. Vydají se na ni od Domu obnovy tradic, ekologie a kultury-Dotek a během trasy pomohou uklidit část řeky Úpy. Rodiče s dětmi mohou ve stejném čase absolvovat hravou stezku pod názvem Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem.