„Vysazovali jsme javory, lípy a ovocné stromy, z keřů zase například lísky, jeřáby nebo muchovníky. Výsadbou je teď odcloněn pohled na chátrající budovy bývalého průmyslového areálu, což našim občanům přináší nejen estetické, ale také významné ekologické benefity," připomněl starosta města Jiří Špetla.
Ruku k dílu přiložili členové místních zájmových sdružení a sportovních klubů, pozadu nezůstaly ani místní děti. Revitalizace sídelní zeleně stála celkem 400 tisíc korun, 180 tisíc pokryl příspěvek Nadace ČEZ, zbytek město uhradilo z vlastního rozpočtu.

Nadace ČEZ pomáhá městům a obcím po celé České republice nově vysazovat či obnovovat stromořadí od roku 2011. Díky velikému zájmu takto podpořila vznik již více než 190 alejí. „Těší nás, že se od počátku setkáváme také se zájmem aktivní veřejnosti, která si uvědomuje pozitivní vliv zeleně v místě svého bydliště a sama se na její výsadbě často podílí," je ráda Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.