V pátém ročníku soutěže pro „dřevoobory" se účastnilo pět domácích týmů a čtyři týmy hostů ze škol obdobného typu z celé republiky, Ústí nad Labem, Brna, ale také Základní školy a Mateřské školy pro žáky se sluchovým postižením Hradec Králové.

Z dubových polotovarů měly dvoučlenné týmy podle výkresové dokumentace zhotovit krabičku s příčkou. Družstva se zadaného úkolu chopila po svém a odborná komise je následně hodnotila. Soutěž byla připravena tak, aby se jí mohli účastnit žáci všech ročníků a různých oborů - truhláři, tesaři i dřevaři kategorie E spadající do speciálního školství. Tito lidé s handicapy nežijí zbytečně a ani nechodí do speciálních škol zbytečně. Individuální rozvíjení každého z nich směřuje až k jejich limitům. Na prvním místě se umístili neslyšící žáci Skála a Hop z Hradce Králové, na druhém Myšák a Bilaňuk z chroustovické školy a teprve třetí místo se povedlo získat dvojici Radek Panny a Radek Zábrodský z Hostinného. Velkou motivací být co nejlepší bylo získání několika kufříkových sad nářadí. Tento projekt zapojil v podstatě celou školu. Obory provozní služby a ubytovací a stravovací služby připravily příjemnou svačinku pro soutěžící a ti, co nesoutěžili podpořili soutěž jako diváci.

„Matla" se podělil o třetí místo

V pátém ročníku knihařské soutěže "Nechodím sem zbytečně" zápolili žáci v dílnách odborného výcviku. Pavel Šenk, který nakonec obsadil mezi druháky a třeťáky 3. místo, k jejímu průběhu poznamenal: „Za čtyři hodiny jsme měli vyrobit lepenkovou krabici s přepážkou a víkem, polepit papírem. Celkem mi spadl kámen ze srdce, že to nebylo do plátna, jako úplný „matla" bych to hned upatlal." O třetí místo se podělil s Bárou Hejzlarovou, druhá byla Eliška Kobrlová a vítězkou se stala Marie Kuťková. U prvního ročníku byla na prvním místě Denisa Jelínková, druhé místo obsadil Antonín Rác.

Všem zúčastněným přišel gratulovat ředitel Střední školy a Základní školy Sluneční Hostinné Zbyněk Rek, společně se zástupkyní Irenou Mračkovou.

Karel Musil, Marie Janoušková