Na hlavní nádraží s ním dorazili o půl druhé odpoledne. Zhruba hodinu ho rozdávali nejen lidem, ale i skautským a jiným dobrovolným kurýrům z okolních měst a obcí. V pondělí odpoledne ho zanesou do nové radnice, kde ho předají trutnovskému starostovi Ivanu Adamcovi a zastupitelům města jako poděkování za podporu.

Od soboty 22. prosince budou světlo rozvážet do místních pečovatelských domů a domovů důchodců. V sobotu od 16.30 do 17.30 hodin budou skauti zpívat vánoční koledy na Krakonošově náměstí a přitom budou opět betlémské světlo rozdávat. „ Kdo nebude mít vlastní lampičku, dostane ji od nás sklenici se svíčkou, aby si každý kdo chce mohl světlo odnést domů,“ slíbili skauti.

V neděli 23. prosince zapálí Betlémským světlem svíce na velkém adventním věnci v Kostele Narození Panny Marie (při mši svaté od 9 hodin). V kostel bude světlo k dispozici veřejnosti až do Štědrého dne.

Místní akce ve svém okolí můžete najít přímo na webových stránkách www.betlemskesvetlo.cz.

Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.

Světlo zažehnuté v místě narození Ježíše Krista do Česka letos dorazilo již potřicáté. Do Trutnova podesáté.

Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice, která letos slaví své dvacáté třetí výročí. 

Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo až po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.

Zadržení cizince s odcizeným vozidlem.
VIDEO: Cizinec s kradeným autem najížděl na policejní hlídku