Skauti z trutnovského střediska Hraničář již přes deset let jezdí pro světlo vlakem do Jaroměře, odkud jako oficiální kurýři vezou světlo do Trutnova. V sobotu rozdávali betlémské světlo lidem na Krakonošově náměstí. V neděli ho přinesli do kostela Narození Panny Marie na mši svatou, kde zapálili svíce na velkém adventním věnci a na oltáři. Betlémské světlo v trutnovském kostele bude k dispozici až do 24. prosince ve vstupních prostorách u mříží. V pondělí skauti rozváželi světlo k trutnovským pečovatelským domům.

Betlémské světlo se do naší země poprvé dostalo až po pádu čtyřicetileté komunistické vlády, a to díky exilovým skautům z Rakouska. V prosinci 1989 ho spolu s těmi českými, kteří se konečně dočkali svobody, přinesli až pod sochu sv. Václava v Praze. Tradice betlémského světla vznikla v Rakousku. Do Betléma, místa narození Ježíše Krista, pro plamínek vždy cestují chlapec nebo děvče, kteří vykonali něco dobrého. Světlo zažehnuté v Betlémě se pak šíří po celém světě jako symbol Vánoc.